Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4548/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4548/TCT-PCCS
V/v: Chứng từ đối với khỏan chi khuyến mại bằng tiền

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty Vmep
(Đ/c: Khóm 5, Phường Tam Điệp, Biên Hòa, Đồng Nai)
 

Trả lời công văn số VSFN 05-033 ngày 6/12/2005 của Công ty VMEP về việc lập chứng từ đối với khoảng chi phí khuyến mại bằng tiền cho khách hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1/. Đối với khoản khuyến mại bằng tiền cho khách hàng theo đề nghị của Công ty thì chứng từ chi được thực hiện như sau:
a, Các đại ký căn cứ vào chính sách khuyến mại của Công ty, lập phiếu chi khuyến mại bằng tiền cho khách hàng, Phiếu chi phải ghi rõ tên, địa chỉ của khách hàng và có chữ ký của khách hàng phù hợp với hóa đơn mua xe trong thời gian được khuyến mại.
b, Công ty thanh toán tiền khuyến mại cho các đại lý bằng phiếu chi khi các đại lý lập đầy đủ chứng từ giao cho Công ty gồm:
- Phiếu ưu đãi của khách hàng (cắt từ báo)
- Phiếu chi của đại lý cho khách hàng
- Hóa đơn bán xe (bản photo liên 2)
- Chứng từ đề nghị thanh toán tiền khuyến mại của đại lý
2/. Số tiền khuyến mại của Công ty được tính vào chi phí khác và bị khống chế khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
3/. Trường hợp Công ty đã hướng dẫn cho các đại lý khuyến mại bằng cách giảm giá bán 1.000.000 đồng/xe trên hóa đơn bán hàng là không đúng theo quy định, vì vậy Công ty phải kê khai thuế GTGT, thuế TNDN theo doanh số ghi trên hóa đơn nhưng là doanh số chưa giảm trừ tiền khuyến mại, giảm giá.
Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh, tp.HCM, Hà Nội, Hà Tây, Đồng Nai
- Lưu: VT, Ttra, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy KhươngTHE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION’S
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 4548/TCT-PCCS

Hanoi, December 15, 2005

 

OFFICIAL LETTER

ON DOCUMENTS ON PECUNIARY

SALE PROMOTION PAYMENTS

 To:

VMEP Company (Address: Quarter 5, Tam Diep ward, Bien Hoa city, Dong Nai province)

 

In reply to VMEP Company's Official Letter No. VSFN 05-033 of December 6, 2005, on making documents on pecuniary sale promotion payments to customers, the General Department of Taxation gives the following opinions:

1. For pecuniary sale promotion payments to customers at the Company's request, payment documents shall be made as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ The Company shall pay sale promotion money to agents in the form of payment slips if the agents fully make and hand over to the Company the following documents:

- The customer's promotional coupon (cut from the newspaper);

- The agent's payment slip;

- The motorcycle sale invoice (copy 2);

- The agent's document requesting payment of sale promotion money.

2. The Company's sale promotion money shall be accounted as other expenses and subject to a specific limit upon determination of incomes liable to business income tax.

3. The fact that the Company instructed its agents to give sale promotion by reducing the sale price by VND 1,000,000/motorcycle on the sale invoice was against regulations. Therefore, the Company is requested to make value added tax and business income tax declaration based on the sale price written in the invoice, which is inclusive of sale promotion or price reduction money.

The General Department of Taxation hereby notifies the Company thereof for compliance.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FOR THE GENERAL DIRECTOR OF TAXATION
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Pham Duy Khuong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4548/TCT-PCCS ngày 15/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc lập chứng từ đối với khoản chi khuyến mại bằng tiền cho khách hàng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.866

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!