Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4527/TCHQ-GSQL về việc xử lý hàng tạm nhập - tái xuất có điều kiện hết thời hạn lưu lại Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4527/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 12/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------

Số: 4527/TCHQ-GSQL
V/v xử lý hàng tạm nhập - tái xuất có điều kiện hết thời hạn lưu lại Việt Nam

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 791/HQKG-NV ngày 23/7/2008 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với hàng hoá đã hết thời hạn gia hạn lưu tại Việt Nam mà chủ hàng không tái xuất thì căn cứ quy định tại điểm b, khoản 1 và điểm b, khoản 3 Điều 36 Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại để xử phạt và buộc tái xuất toàn bộ số hàng chưa tiêu thụ tại Việt Nam.

2. Trường hợp tiêu thụ tại Việt Nam thì phải được Bộ Công Thương cho phép nhập khẩu và doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế theo quy định tại cơ quan Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang biết, thực hiện./. 

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4527/TCHQ-GSQL về việc xử lý hàng tạm nhập - tái xuất có điều kiện hết thời hạn lưu lại Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.814
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.185