Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4510/TCT-TVQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 12/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4510/TCT-TVQT
V/v: Xử lý ấn chỉ in bị lỗi

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Đại diện tổng cục thuế tại Tp. Hồ Chí Minh 
- Công ty In Tài Chính

Theo báo của Đại diện Tổng cục Thuế tại công văn số: 490 TCT/ĐD ngày 17/11/2005 về việc đã kiểm tra, phát hiện 43.000 tem thuốc lá in trùng số, ký hiệu; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Việc tem thuốc lá bị in trùng số, ký hiệu, đã cấp phát cho Nhà máy thuốc lá Sài Gòn là do lỗi trong quá trình in ấn, đóng gói, kiểm đếm tại Công ty in Tài chính. Số tem thuốc lá đã phát hiện in trùng số, ký hiệu phải lập biên bản, thu hồi về Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh để làm cơ sở thanh quyết toán tem và chờ làm thủ tục thanh hủy cùng với các loại ấn chỉ khác theo quy định.

2/ Đề nghị Công ty in Tài chính tiến hành rà soát, kiểm tra lại từng khâu trong quá trình in để phát hiện những sai sót khác nếu có và khắc phục ngay. Công ty in Tài chính phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc để xảy ra sai sót nêu trên; đồng thời chấn chỉnh việc rà soát in ấn, chấm dứt các lỗi sai phạm đối với tất cả các loại ấn chỉ.

Tổng cục Thuế thông báo để Đại diện Tổng cục Thuế, Công ty in Tài chính biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế TP.HCM
- Lưu: VT, TVQT (AC)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4510/TCT-TVQT ngày 12/12/2005 của Tổng Cục Thuế về việc đã kiểm tra, phát hiện 43.000 tem thuốc lá in trùng số, ký hiệu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.524

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!