Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 439/CNTT-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan Người ký: Nguyễn Trần Hiệu
Ngày ban hành: 09/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC CNTT&THỐNG KÊ HQ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 439/CNTT-CNTT
V/v vướng mắc TTHQĐT.

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Ngãi.

Trả lời nội dung công văn số 763/HQQNg-NV ngày 27/06/2013 của Cục Hải quan Quảng Ngãi về vướng mắc trong quá trình triển khai thủ tục hải quan điện tử, Cục CNTT & Thống kê HQ ghi nhận 4 nội dung phản ánh (Nợ chứng từ, tờ khai trị giá, phúc tập hồ sơ, biểu mẫu thanh khoản hợp đồng gia công) và tiến hành rà soát để cập nhật phiên bản tiếp theo. Đề nghị đơn vị theo dõi thường xuyên các phiên bản nâng cấp hệ thống Thông quan điện tử tại đường dẫn: \\192.40.1.3\users\TQDT_ND87\Cap nhat và cập nhật khi có phiên bản mới.

Cục CNTT & Thống kê HQ thông báo Cục Hải quan Quảng Ngãi biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Cục trưởng Cục CNTT (để b/c);
- Lưu: VT, CNTT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trần Hiệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 439/CNTT-CNTT ngày 09/07/2013 vướng mắc thủ tục hải quan điện tử do Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.659

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249