Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4372 TM/ĐT ngày 24/10/2002 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu linh kiện lắp ráp xe ô tô

Số hiệu: 4372TM/ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 24/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4372 TM/ĐT
V/v: NK linh kiện lắp ráp xe ô tô

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Thương mại nhận được công văn số4925/TCHQ-PC ngày 7/10/2002 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu linh kiện lắp ráp ô tô tải. Về vấn đề này. Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Quyết định số 46/2000/QĐ-TTg ngày 4/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

- Doanh nghiệp chỉ được nhập khẩu linh kiện để sản xuất lắp ráp theo đúng chương trình nội địa hoá và thực hiện tại cơ sở đã đăng ký;

- Thủ tướng Chính phủ sẽ có quy định cụ thể đối với hoạt động sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy, kể cả sản xuất phụ tùng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp ô tô, xe máy.

2. Theo văn bản số 1509A/CV-KHĐT ngày 29/4/2002 của Bộ Công nghiệp gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố về xem xét các dự án lắp ráp ô tô:

- Trong khi chờ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2010 do Bộ Công nghiệp xây dựng và trình từ ngày 1/5/2002 Bộ Công nghiệp tạm thời sẽ không tiếp nhận xem xét các dự án sản xuất, lắp ráp ô tô của các doanh nghiệp trong nước.

- Đối với dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp ô tô đã có ý kiến nhận xét của Bộ Công nghiệp trước ngày 1/5/2002, đề nghị các chủ đầu tư trực tiếp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Như vậy theo các quy định trên, doanh nghiệp chỉ được nhập khẩu linh kiện mới về lắp ráp ô tô sau khi dự án đầu tư lắp ráp ô tô đã được Chính phủ cho phép; trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện mới về để thay thế sửa chữa thì doanh nghiệp được nhập khẩu theo quy định hiện hành./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4372 TM/ĐT ngày 24/10/2002 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu linh kiện lắp ráp xe ô tô

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.835
DMCA.com Protection Status