Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4368/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 20/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4368/TCHQ-KTTT
V/v: kéo dài thời hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2005

Kính gửi

- Công ty TNHH Khải Vy
(4 Đào Trí – Phú Thuận – Q7 – TP. HCM)
- Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 187/CV/KV/05 ngày 28/9/2005 của Công ty TNHH Khải Vy về đề nghị kéo dài thời hạn nộp thuế cho nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ điểm 2 mục III Phần c Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu, thì: Hàng hóa là vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để trực tiếp sản xuất hàng hóa xuất khẩu là 9 tháng (275 ngày) kể từ ngày đối tượng nộp thuế được thông báo thuế của cơ quan Hải quan về số thuế phải nộp.
Một số trường hợp đặc biệt do chu kỳ sản xuất, dự trữ vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp dài hơn 9 tháng như đóng tàu, thuyền, chế tạo máy móc, thiết bị cơ khí thì thời hạn nộp thuế có thể được hơn 9 tháng.
Theo trình bày của Công ty thì hiện nay Công ty còn nợ thuế quá hạn của một số lô hàng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất do Công ty bị kéo dài thời hạn giao hàng là 3 tháng đối với khách hàng ở Mỹ, Nhật, Công ty có khó khăn về vốn và xin được kéo dài thời hạn nộp thuế. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ điểm 2 mục II Phần C Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để xem xét giải quyết kéo dài thời hạn nộp thuế đối với các lô hàng nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty đến ngày 20/12/2005 đồng thời yêu cầu Công ty tiến hành thanh khoản và nộp đủ thuế trước ngày 31/12/2005.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Khải Vy được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:VT(2), KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4368/TCHQ-KTTT ngày 20/10/2005 của Tổng cục Hải quan về đề nghị kéo dài thời hạn nộp thuế cho nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.326

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.116.201
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!