Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4334/BTC-TCHQ năm 2013 về C/O mẫu D có vận đơn không được cấp tại lãnh thổ nước thành viên xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 4334/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 09/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4334/BTC-TCHQ
V/v C/O mẫu D có vận đơn không được cấp tại lãnh thổ nước thành viên xuất khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại công văn số 9770/VPVP-KTTH ngày 29/11/2012 về việc giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và Bộ Giao thông vận tải để xử lý cụ thể các vướng mắc liên quan đến những lô hàng nhập khẩu xuất trình C/O mẫu D có vận tải đơn được cấp tại nước thứ ba; trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Bộ ngành liên quan và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương thống nhất thực hiện như sau:

1. Các lô hàng nhập khẩu đã xuất trình C/O mẫu D hợp lệ, được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu mà không quá cảnh qua bất kỳ nước không phải nước thành viên nào, cơ quan Hải quan không có nghi ngờ về sự nguyên trạng của hàng hóa, sẽ chấp nhận vận tải đơn thông thường mà không phải yêu cầu doanh nghiệp xuất trình vận tải đơn chở suốt cấp tại nước xuất khẩu.

2. Các lô hàng quá cảnh qua một/nhiều nước không phải là thành viên, căn cứ quy định Điều 21, Phụ lục 7, Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương, doanh nghiệp phải xuất trình một số chứng từ cho cơ quan hải quan để chứng minh hàng hóa đảm bảo tính nguyên trạng trong quá trình vận chuyển, trong đó có vận tải đơn chở suốt được cấp tại lãnh thổ nước thành viên xuất khẩu.

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra hồ sơ những lô hàng liên quan và xử lý theo hướng dẫn trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (Cục XNK);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu VT, TCHQ (44).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4334/BTC-TCHQ năm 2013 về C/O mẫu D có vận đơn không được cấp tại lãnh thổ nước thành viên xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.289
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234