Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4311/VPCP-KTTH về việc xin bổ sung mục tiêu kinh doanh trò chơi có thưởng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4311/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 03/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4311/VPCP-KTTH
V/v xin bổ sung mục tiêu kinh doanh trò chơi có thưởng

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Văn hóa - Thông tin, Thương mại;
- Tổng cục Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Công ty liên doanh khách sạn Hồng Vận.

 

Về đề nghị của Công ty liên doanh khách sạn Hồng Vận (công văn số 18-CV/LDHV ngày 30 tháng 4 năm 2007) về việc xin bổ sung mục tiêu kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài dưới hình thức chia bài qua bàn, Văn phòng Chính phủ có ý kiến như sau:

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại công văn số 3291/VPCP-KTTH ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ, vì vậy, Công ty liên doanh khách sạn Hồng Vận liên hệ trực tiếp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP; các Vụ: ĐP, NC, QHQT, TH,
- Lưu: VT, KTTH (3). 22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4311/VPCP-KTTH về việc xin bổ sung mục tiêu kinh doanh trò chơi có thưởng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


894
DMCA.com Protection Status

IP: 52.201.27.211