Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4273/TCHQ-GSQL về việc địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4273/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 27/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4273/TCHQ-GSQL
V/v: địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa NK tạo TSCĐ, nguyên liệu NK để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu  

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2008/HQTP-NV ngày 18/07/2007 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định và nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài: Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3, phần 1 Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ Tài chính.

2. Đối với hàng sản xuất xuất khẩu: Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm IV, mục 2, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, Quyết định số 929/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 của Tổng cục Hải quan.

3. Đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định: Hiện, Tổng cục Hải quan đang dự thảo văn bản hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất. Khi có văn bản chính thức của Tổng cục, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản này.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website TCHQ;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4273/TCHQ-GSQL về việc địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.968
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106