Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc nhập khẩu kính nguyên liệu của các doanh nghiệp FDI

Số hiệu: 4233-TM/ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 20/09/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4233-TM/ĐT

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2000

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 4233TM/ĐT NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2000 VỀ VIỆC NHẬP KHẨU KÍNH NGUYÊN LIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP FDI.

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan.
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Sở Thương mại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Ban quản lý các khu công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 3617/VPCP-KTTH ngày 25/8/2000 của Văn phòng Chính phủ về nhập khẩu kính nguyên liệu phục vụ sản xuất, gia công;

Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Đối với việc nhập khẩu kính nguyên liệu để sản xuất gia công kính tiêu thụ trong nước và xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên hợp doanh (trong hợp đồng hợp tác kinh doanh), sau đây gọi tắt là doanh nghiệp:

1.1. Các doanh nghiệp được nhập khẩu kính nguyên liệu và các loại để sản xuất gia công các sản phẩm từ kính tiêu thụ tại Việt Nam và xuất khẩu theo đúng mục tiêu quy định tại Giấy phép đầu tư Giải trình kinh tế kỹ thuật.

1.2. Các cơ quan được Bộ Thương mại uỷ quyền chịu trách nhiệm duyệt kế hoạch nhập khẩu kính nguyên liệu. Khi duyệt kế hoạch nhập khẩu phải căn cứ vào:

- Chức năng sản xuất gia công kính được quy định ở Giấy phép đầu tư;

- Công suất sản xuất gia công kính quy định ở Giải trình kinh tế - kỹ thuật;

- Thực tế sản xuất kinh doanh của daonh nghiệp năm trước;

- Năng lực sản xuất gia công hiện tại của doanh nghiệp;

- Định mức sử dụng kính/sản phẩm xuất khẩu đối với sản phẩm xuất khẩu. Giám đốc doanh nghiệp quyết định định mức sử dụng kính/sản phẩm xuất khẩu và chịu trách nhiệm về định mức này (trong trường hợp nhập khẩu kính nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu).

1.3. Doanh nghiệp không được nhập khẩu kính nguyên liệu để bán kinh doanh trên thị trường hoặc đưa sản xuất gia công ở doanh nghiệp khác.

2. Đối với việc nhập khẩu kính nguyên liệu của các doanh nghiệp để thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài:

Các doanh nghiệp được nhập khẩu kính nguyên liệu các loại để thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài và phải thực hiện đúng những quy định về gai công tại Nghị định của Chính phủ số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 và Thông tư của Bộ Thương mại số 18/1998/TT-BTM ngày 28/8/1998.

Bộ Thương mại đề nghị Sở Thương mại các tỉnh, thành phố và Ban quản lý các khu công nghiệp các tỉnh, thành phố thông báo nội dung văn bản này đến các doanh nghiệp biết và thực hiện.

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc nhập khẩu kính nguyên liệu của các doanh nghiệp FDI

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.058
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41