Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4221/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 12/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4221/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý thuế đối với hàng
NK tạo TSCĐ của DN ĐTNN

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan tỉnh Long An

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 534/HQLA-NV của Cục Hải quan Long An về việc báo cáo giải quyết không thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của Công ty TNHH Quốc tế Nagajuna Việt Nam. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan Long An, trường hợp hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của Công ty TNHH Quốc tế Nagajuna Việt Nam làm thủ tục nhập khẩu từ năm 1996 nhưng đến năm 2000 doanh nghiệp mới hoàn tất hồ sơ xét miễn thuế thì Cục Hải quan Long An căn cứ quy định tại Nghị định số 12/CP ngày 18/2/1997 và Nghị định số 10/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ; Thông tư số 74TC/TCT ngày 20/10/1997, Thông tư số 63/1998/TT-BTC ngày 13/5/1998 và Thông tư số 89/1999/TT-BTC ngày 16/7/1999 của Bộ Tài chính để xử lý cụ thể.

Theo đó, Cục Hải quan Long An thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu danh mục hàng hóa thực nhập khẩu với danh mục mặt hàng nhập khẩu miễn thuế của Bộ Thương mại để theo dõi việc nhập khẩu hàng miễn thuế và quyết toán số tiền thuế còn nợ của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Long An biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4221/TCHQ-KTTT ngày 12/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc báo cáo giải quyết không thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của Công ty TNHH Quốc tế Nagajuna Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.290

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!