Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4187/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4187/TCT-PCCS
V/v: thanh toán tiền hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2006

Kính Gửi: Cục Thuế Tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 1752/CT-TT1 ngày 26/06/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Định về việc thanh toán tiền hàng xuất khẩu; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản d Điểm 1 Mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định 4 Điều kiện cần thiết đối với hàng hóa xuất khẩu được khấu trừ/hoàn thuế GTGT là: Hợp đồng bán hàng hóa cho tổ chức cá nhân nước ngoài; Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu; Hàng hóa xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng; Hóa đơn GTGT bán hàng hóa cho nước ngoài.

Căn cứ quy định trên:

- Trường hợp đơn vị A ủy thác cho đơn vị B xuất khẩu hàng hóa đảm bảo 4 Điều kiện đối với hàng hóa xuất khẩu trên được áp dụng thuế suất 0%.

- Trường hợp đơn vị A ủy thác cho đơn vị B xuất khẩu hàng hóa cho đơn vị C (bên nước ngoài). Đơn vị B xuất khẩu (hàng của mình và hàng nhận ủy thác) nhưng lô hàng của đơn vị B kém chất lượng, đơn vị C cấn trừ tiền hàng kém chất lượng được thanh toán qua ngân hàng cho các lô hàng mua lần sau của đơn vị B trong đó có tiền lô hàng đơn vị A ủy thác và đơn vị B thanh toán cho đơn vị A số tiền lô hàng nhận ủy thác, đề nghị Cục thuế kiểm tra, xem xét nếu: lô hàng đơn vị A ủy thác xuất khẩu cho đơn vị B xuất khẩu, có xác nhận của cơ quan Hải quan, có hợp đồng ủy thác xuất khẩu, hóa đơn GTGT bán hàng cho bên nước ngoài, chứng từ thanh toán của đơn vị B cho đơn vị A giá trị lô hàng ủy thác thì áp dụng thuế suất 0% đối với lô hàng ủy thác xuất khẩu trên.

- Trường hợp đơn vị A ủy thác cho đơn vị B xuất khẩu nhưng lô hàng kém chất lượng được bên B nhập lại một phần, phần còn lại tiêu hủy ở nước ngoài và đơn vị C cấn trừ tiền hàng vào các lần mua tiếp sau thì phần giá trị còn lại của lô hàng ủy thác không thể hiện việc chuyển tiền qua ngân hàng từ bên nước ngoài, vì vậy giá trị phần còn lại này không được áp thuế suất 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Định biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4187/TCT-PCCS ngày 10/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc thanh toán tiền hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.668

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!