Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4183/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 11/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4183/TCHQ-KTTT
V/v: trả lời vướng mắc tại Hội nghị
đối thoại về thuế và hải quan

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty dịch vụ thương mại 1
(Số 20 – Lĩnh Nam – Hà Nội)

Tổng cục Hải quan xin trả lời câu hỏi của doanh nghiệp nêu tại Hội nghị đối thoại về thuế và Hải quan ngày 19/9/2005 như sau:

Câu hỏi:

Cho phép Công ty phụ thuộc cũng được quyền như các đơn vị độc lập, nghĩa là đơn vị nào nhập khẩu thì chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Nhà nước. Nếu đơn vị khác trong Tổng công ty trả thuế chậm thì cứ phạt như luật định còn đơn vị trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu nếu họ không chậm thuế thì cho họ thông quan.

Trả lời:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thời hạn nộp thuế xuất khẩu là 15 (mười lăm) ngày, hàng nhập khẩu là nguyên liêu sản xuất là 30 (ba mươi) ngày. Đơn vị có mã số xuất nhập khẩu đứng tên trên tờ khai chậm nộp thuế thì sẽ cưỡng chế.

Để giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp khi bị cưỡng chế, Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính sẽ kéo dài thời gian bị cưỡng chế khi ban hành văn bản hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi bổ sung thực hiện từ ngày 01/01/2006.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty dịch vụ thương mại biết.

Xin cảm ơn sự hợp tác của doanh nghiệp.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4183/TCHQ-KTTT ngày 11/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc tại Hội nghị đối thoại về thuế và hải quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.285

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!