Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4162/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc trả lời kiến nghị tại Hội nghị Doanh nghiệp Tháng 9-2005

Số hiệu: 4162/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4162/TCHQ-GSQL
V/v: trả lời kiến nghị tại Hội nghị Doanh nghiệp Tháng 9-2005

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Công ty dầu nhờn Caltex Việt Nam
(Địa chỉ: Khu công nghiệp Đình Vũ – Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan xin trả lời kiến nghị của Doanh nghiệp nêu tại Hội nghị đối thoại giữa Doanh nghiệp - Thuế- Hải quan như sau:

Câu hỏi:

Dầu nhờn nằm trong chương 27 chung với các sản phẩm dầu khí khác được Nhà nước quản lý (xăng, diesel). Nếu Nhà nước tiếp tục quản lý chương 27 thì Bộ Tài chính có dự dịnh tách sản phẩm dầu nhờn ra khỏi chương 27 để hưởng quy chế thương mại bình thường không?

Trả lời:

Căn cứ Điều 1 và 2 của Quy chế quản lý xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định thì các mặt hàng xăng, dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải đáp ứng các điều kiện quy định đồng thời có Giấy phép kinh doanh do Bộ Thương mại cấp.

Doanh nghiệp muốn biết cụ thể dầu nhờn có nằm trong các mặt hàng xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện hay không, hoặc định hướng tới Nhà nước có tách dầu nhờn ra khỏi danh sách mặt hàng kinh doanh có điều kiện hay không, đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Bộ Thương mại (cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền) để được trả lời. Mặt khác, Tổng cục Hải quan cũng sẽ chuyển câu hỏi này của doanh nghiệp về Bộ Thương mại.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, GSQL (2).
- Bộ Thương mại (để biết).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4162/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc trả lời kiến nghị tại Hội nghị Doanh nghiệp Tháng 9-2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.085

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171