Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4138/BTC-TCHQ về nộp bổ sung C/O cho mẫu D do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 4138/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4138/BTC-TCHQ
V/v nộp bổ sung C/O cho mẫu D

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Lotte-Sea Logistics.
(Lô A1, Đường số 3, Khu công nghiệp Long Hậu, Long An)

 

Trả lời công văn số 01-CV/LSL/2013 ngày 20/2/2013 của Công ty TNHH Lotte-Sea Logistics về vướng mắc liên quan đến nộp bổ sung 10 C/O mẫu D cho các lô hàng Panel Polyurethane nhập khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Điều 13, Quyết định số 19/2008/QĐ-BTM ngày 24/7/2008 ban hành quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D để được hưởng các ưu đãi theo CEPT và Thông tư số 12/2009/TT-BCT ngày 22/5/2009 thực hiện các quy tắc xuất xứ trong khuôn khổ Hiệp định ATIGA, trên cơ sở xem xét nguyên nhân của việc không nộp hoặc đề nghị chậm nộp C/O tại thời điểm đăng ký tờ khai, Bộ Tài chính chấp nhận đề nghị được nộp bổ sung C/O mẫu D của Công ty TNHH Lotte-Sea Logistics.

2. Công ty cần rút kinh nghiệm trong việc lưu trữ chứng từ liên quan đến hồ sơ hải quan, đảm bảo việc xuất trình, nộp cho cơ quan hải quan theo đúng quy định.

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Long An để được kiểm tra, tính toán lại mức thuế suất phải nộp theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Long An;
- Ban quản lý khu Kinh tế tỉnh Long An;
- Lưu: VT, TCHQ (11b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4138/BTC-TCHQ về nộp bổ sung C/O cho mẫu D do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.996
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45