Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4112/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4112/TCHQ-GSQL
V/v: trả lời kiến nghị doanh nghiệp nêu tại Hội nghị Tháng 9-2005
 

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Công ty cổ phần hóa dược phẩm (Mekophar)

Trả lời kiến nghị của Công ty nêu tại Hội nghị về vấn đề miễn giấy phép nhập khẩu đối với hàng mẫu, chào hàng là nguyên liệu dược và quy định hợp lý hơn đối với tiêu chuẩn dược phẩm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vấn đề này thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế, đề nghị Công ty phản ánh trực tiếp với Bộ Y tế để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan ghi nhận phản ánh trên và sẽ trao đổi với Bộ Y tế khi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, GSQL (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4112/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc miễn giấy phép nhập khẩu đối với hàng mẫu, chào hàng là nguyên liệu dược và quy định hợp lý hơn đối với tiêu chuẩn dược phẩm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.325

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!