Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4080/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 01/07/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4080/VPCP-V.I
V/v tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng đường cát

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Công Thương;
- Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hiệp hội mía đường Việt Nam có Văn bản số 50/CV-HHMĐ ngày 13 tháng 6 năm 2022 (sao gửi kèm theo) gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh, kiến nghị một số nội dung liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng đường cát. Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ Công an, Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Văn bản số 741/VPCP-V.I ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về việc xác minh, làm rõ những thông tin phản ánh của Hiệp hội mía đường Việt Nam, đấu tranh triệt phá các đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới đối với mặt hàng đường cát để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới cửa khẩu, thị trường nội địa để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng này.

2. Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp, đại lý trong việc chấp hành các quy định về điều kiện nhập khẩu, sản xuất, lưu kho, vận chuyển để đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hành vi gian lận thương mại đối với mặt hàng đường cát; đồng thời, nghiên cứu, xử lý những kiến nghị của Hiệp hội mía đường Việt Nam liên quan đến sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, nhất là chế tài xử lý hành vi gian lận thương mại đối với mặt hàng này theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg TT Phạm Bình Minh (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, Quốc phòng;
- Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia;
- Hiệp hội mía đường Việt Nam, địa chỉ: 172/3A Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TPHCM;
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, các Vụ: NC, TH;
- Lưu: VT, V.I (03b), HQP.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4080/VPCP-V.I ngày 01/07/2022 về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng đường cát do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.100

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.121.7
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!