Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 398/BTTTT-TTCS năm 2017 về tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 398/BTTTT-TTCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Hoàng Vĩnh Bảo
Ngày ban hành: 14/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 398/BTTTT-TTCS
V/v tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để tiếp Tục phát huy những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được trong năm 2016, triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội năm 2017 và thực hiện một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai công tác thông tin, tuyên truyền như sau:

1. Nội dung tuyên truyền:

Thực hiện theo Hướng dẫn số 22-HD/BTGTW ngày 10/01/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương (gửi kèm theo), tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

- Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

- Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

- Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

- Nội dung các kỳ họp của Quốc hội khóa XIV và nội dung các nghị quyết, luật về lĩnh vực kinh tế - xã hội đã được Quốc hội thông qua.

- Các hoạt động đối ngoại Nhà nước và ngoại giao Nhân dân, các hoạt động của Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao APEC năm 2017, về Cộng đồng ASEAN, trách nhiệm thực hiện các cam kết quốc tế và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết.

- Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước. Phát hiện, cổ vũ, biểu dương nhân tố mới và nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.

- Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc về tình hình kinh tế - xã hội nước ta, xuyên tạc quan điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước ta.

2. Tổ chức thực hiện:

- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên địa bàn.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã xây dựng nội dung chương trình, chuyên mục tuyên truyền; biên tập các tin, bài, phóng sự phát thanh bằng tiếng dân tộc thiểu số tại những vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động, biên soạn đề cương bài nói để thực hiện các buổi tuyên truyền miệng theo chuyên đề hoặc lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, khu dân cư...

Nhận được văn bản này, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động triển khai thực hiện và gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Vụ Thông tin cơ sở) trước ngày 15/12/2017 để tổng hợp theo quy định.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trương Minh Tuấn (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo;
- Cục Báo chí;
- Cục PTTH & TTĐT;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, TTCS, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Vĩnh Bảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 398/BTTTT-TTCS năm 2017 về tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


288
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33