Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3969/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc giải quyết thu tiền sử dụng đất đối với hồ sơ nhận trước ngày 1/1/2005

Số hiệu: 3969/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3969/TCT-TS
v/v giải quyết thu tiền sử dụng đất đối với hồ sơ nhận trước ngày 1/1/2005
 

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 5994/ CT-THDT ngày 27/9/2005 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc tính thu tiền sử dụng đất đối với hồ sơ nhà đất mà các cơ quan (UBND quận, huyện; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Tư pháp; Toà án tỉnh, huyện) tại tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận trước ngày 01/01/2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 công văn số 723 TC/TCT ngày 19/1/2005 của Bộ Tài chính về giải quyết các hồ sơ về nhà, đất tiếp nhận trước 1/1/2005: “Đối với trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện kê khai, nộp các khoản thu liên quan đến nhà, đất trước ngày 01/1/2005 mà chưa thông báo nộp tiền thì thực hiện theo nguyên tắc: cơ quan nhà nước tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng đất tại thời điểm nào thì phải áp dụng chính sách thu và giá tính các khoản phải nộp theo qui định của pháp luật tương ứng tại thời điểm đó (thời điểm có hiệu lực thi hành của pháp luật đó)”.

Theo quy định của pháp luật có liên quan hiện hành thì tổ chức, cá nhân chỉ phải thực hiện kê khai, nộp các khoản thu: tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ nhà đất sau khi đã hoàn thành thủ tục giao đất hoặc thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất, nhận quyền sử dụng đất.

Do đó, hồ sơ đủ điều kiện kê khai, nộp các khoản thu liên quan đến nhà, đất được áp dụng chính sách thu và giá nhà, đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định áp dụng tại thời điểm nộp hồ sơ (trước ngày 01/01/2005) phải là những hồ sơ bảo đảm các điều kiện sau đây:

1. Hồ sơ đó phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền (UBND tỉnh, huyện; Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc đơn vị trực thuộc Sở được giao việc tiếp nhận hồ sơ nhà đất; Sở Xây dựng hoặc đơn vị trực thuộc Sở được giao việc tiếp nhận hồ sơ nhà đất) tiếp nhận trước ngày 01/01/2005 để thực hiện cấp GCNQSHN,QSDĐ.

2. Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp GCNQSHN,QSDĐ thì tổ chức, cá nhân đó đã hoàn thành thủ tục giao đất hoặc thuê đất, hoặc chuyển quyền sử dụng đất, nhận quyền sử dụng đất, nên trong hồ sơ tối thiểu phải có các giấy tờ sau:

- Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp được nhà nước giao đất); Quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất của nhà nước); hoặc Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) có xác nhận của Công chứng nhà nước hoặc xác nhận của Uỷ ban nhân dân các cấp (đối với trường hợp nhận chuyển nhượng); hoặc Giấy tờ về thừa kế, tặng, cho QSDĐ có xác nhận của Công chứng nhà nước hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp được thừa kế, tặng, cho); hoặc quyết định của toà án về giải quyết thừa kế, tranh chấp tài sản...

- Giấy tờ chứng minh nhà, đất có nguồn gốc hợp pháp (trừ trường hợp có quyết định giao đất hoặc thuê đất của nhà nước thì không cần loại giấy này).

Trường hợp hồ sơ nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày 01/01/2005 để xin giao đất hoặc thuê đất, xin chuyển mục đích sử dụng đất, hoặc xác nhận việc chuyển nhượng QSHN, QSDĐ, hoặc để đề nghị Toà án xét xử phân chia tài sản... (không phải để đề nghị cấp GCNQSHN, QSDĐ) thì không phải là hồ sơ đủ điều kiện kê khai, nộp các khoản thu liên quan đến nhà đất, nên không được áp dụng chính sách thu và giá nhà, đất quy định tại thời điểm nộp hồ sơ (trước ngày 01/01/2005).

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương kiểm tra kỹ từng hồ sơ, các loại giấy tờ có trong hồ sơ, dấu công văn đến hoặc sổ nhận công văn ghi rõ: ngày, tháng, năm của cơ quan nhận hồ sơ trước ngày 01/01/2005 để tính thu các khoản nghĩa vụ tài chính liên quan đến nhà đất theo nguyên tắc nêu trên./.

 

TỔNG CỤC THUẾ 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3969/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc giải quyết thu tiền sử dụng đất đối với hồ sơ nhận trước ngày 1/1/2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.305

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53