Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 395/BVTV-QLT về tái đăng ký thuốc bảo vệ thực vật do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Số hiệu: 395/BVTV-QLT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Bảo vệ thực vật Người ký: Bùi Sỹ Doanh
Ngày ban hành: 18/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 395/BVTV-QLT
V/v tái đăng ký thuốc BVTV

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Doanh nghiệp kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Căn cứ vào Khoản 4, Điều 6 của Quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về gia hạn đăng ký áp dụng cho các loại thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng ở Việt Nam, khi giấy đăng ký hết hạn: “Thời gian nộp hồ sơ gia hạn đăng ký là 6 tháng trước khi giấy chứng nhận đăng ký hết hạn. Các loại thuốc bảo vệ thực vật không làm thủ tục gia hạn đăng ký đúng kỳ hạn sẽ bị loại khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng ở Việt Nam”.

Cục Bảo vệ thực vật đề nghị các đơn vị có tên đăng ký các thuốc bảo vệ thực vật (danh sách kèm theo) phải đến Cục Bảo vệ thực vật làm thủ tục gia hạn đăng ký trước ngày 25/3/2010. Sau thời gian này, Cục Bảo vệ thực vật sẽ loại khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng ở Việt Nam các loại thuốc không làm thủ tục gia hạn.

Vậy, Cục Bảo vệ thực vật thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, QLT.

PHÓ CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
Bùi Sỹ Doanh

 

DANH SÁCH

CÁC THUỐC ĐÃ HẾT HẠN

Stt

Số đăng ký

Ngày hết hạn

Tên hoạt chất

Tên thành phẩm

Tên đơn vị đăng ký

1

314/ 04 RR

23/12/2009

Iprodione

Cantox - D 50 WP

Công ty CP Thuốc sát trùng Cần Thơ

2

309/ 04 RR

23/12/2009

Butachlor

Cantachlor 60 EC

Công ty CP Thuốc sát trùng Cần Thơ

3

309/ 04 RR

23/12/2009

Butachlor

Cantachlor 5 G

Công ty CP Thuốc sát trùng Cần Thơ

4

315/ 04 RR

23/12/2009

Dimethoate + Isoprocarb

B - N 5 H

Công ty CP Thuốc sát trùng Cần Thơ

5

319/ 04 RR

23/12/2009

Fenvalerate

Cantocidin 20 EC

Công ty CP Thuốc sát trùng Cần Thơ

6

321/ 04 RR

23/12/2009

Cypermethrin

Carmethrin 25 EC

Công ty CP Thuốc sát trùng Cần Thơ

7

320/ 04 RR

23/12/2009

Cartap Hydrochloride

Cardan 95 SP

Công ty CP Thuốc sát trùng Cần Thơ

8

308/ 04 RR

23/12/2009

Thiophanate Methyl

Cantop - M 72 WP

Công ty CP Thuốc sát trùng Cần Thơ

9

324/ 04 RR

23/12/2009

Dimethoate

Rothoate 50EC

Công ty CP Thuốc sát trùng Cần Thơ

10

311/ 04 RR

23/12/2009

Validamycin

Romycin 3 DD

Công ty CP Thuốc sát trùng Cần Thơ

11

323/ 04 RR

23/12/2009

Fenobucarb

Hopkill 50 ND

Công ty CP Thuốc sát trùng Cần Thơ

12

318/ 04 RR

23/12/2009

Diazinon 5% + Isoprocab 5%

Diamix 5/5 G

Công ty CP Thuốc sát trùng Cần Thơ

13

312/ 04 RR

23/12/2009

Carbendazim

Carosal 50 WP

Công ty CP Thuốc sát trùng Cần Thơ

14

140/ 04 RR

7/6/2009

Calcium polysulphide

Lime Sulfur

Công ty TNHH ADC

15

1235/ 07 SRN

29/04/2009

Gibberellic acid

Gippo 20 T

Công ty TNHH ADC

16

1234/ 07 SRF

29/04/2009

Thiosultap - sodium (Nereistoxin)

Colt 150 SL

Công ty TNHH ADC

17

410/ 04 ECR

11/11/2009

Bacillus subtillis

Sacbe 36WP

Công ty TNHH Bạch Long

18

790/ 09 RR

17/01/2010

Carbendazim

Appencarb Super 50 FL

Công ty TNHH Kiên Nam

19

1264/ 07 SRN

23/12/2009

Butachlor 27.5% + Propanil 27.5%

Cantanil 550 EC

Công ty TNHH TM DV Thanh Sơn Hóa Nông

20

1262/ 07 RR

23/12/2009

Alpha - cypermethrin

Cyper - alpha 5ND

Công ty TNHH TM DV Thanh Sơn Hóa Nông

21

1293/ 07 RR

23/12/2009

Glyphosate Isopropylamine Salt

Carphosate 41 DD

Công ty TNHH TM DV Thanh Sơn Hóa Nông

22

1294/ 07 RR

23/12/2009

Glyphosate Isopropylamine Salt

Carphosate 16 DD

Công ty TNHH TM DV Thanh Sơn Hóa Nông

23

214/ 04 ECR

29/04/2009

Streptomycin sufate

BAH 98 SP

Đỗ Trọng Hùng

24

205/ 04 ECR

29/04/2009

Bacillus thuringiensis var osmosisiensis

BTH 10 mũ 7 bào tử/mg

Đỗ Trọng Hùng

25

36/ 04 SRN

29/04/2009

Fosetyl - Aluminium

Fungal 80WP

Helm AG.

26

04/ 05 RR

10/1/2010

Imibenconazole

Manage 15 WP

Hokko Chemical Industry Co., Ltd.

27

184/ 04 RR

13/09/2009

Sulfur 33% + Carbon

Woolf cygar 33%

Mekong Trading Ltd.

28

1533/ 07 RR

10/1/2010

Pyraclofos

Voltage 50 EC

Sumitomo Chemical Co., Ltd

29

103/ 04 RR

7/7/2009

Bacillus Thuringiensis var.kurstaki

Dipel 3.2 WP

Valent BioSciences Corporation

30

212/ 04 ECR

29/04/2009

Trichoderma (Tri)

TriB1

Viện Bảo vệ thực vật

31

261/ 04 RR

18/10/2009

Glyphosate Isopropylamine Salt

PinUp 41 AS

Zagro Group, Zagro Singapore Pte Ltd

32

08/ 05 RR

3/2/2010

Mancozeb

Cozeb 45 80 WP

Zagro Group, Zagro Singapore Pte Ltd

33

09/ 05 RR

3/2/2010

Thiophanate - methyl

TSM 70 WP

Zagro Group, Zagro Singapore Pte Ltd

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 395/BVTV-QLT về tái đăng ký thuốc bảo vệ thực vật do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.830
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126