Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3872/TCT-CS năm 2013 về tên sản phẩm trên hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3872/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 15/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3872/TCT-CS
V/v tên sản phẩm trên hóa đơn

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH BASF Việt Nam.
(Địa chỉ: Số 12 Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, tỉnh Bình Dương)

 

Trả lời công văn CV01/0713-BASF.FA ngày 17/07/2013 của Công ty TNHH BASF Việt Nam về việc tên sản phẩm trên hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1877/TCT-CS ngày 7/6/2013 v/v sử dụng hóa đơn trả lời Công ty TNHH BASF Việt Nam, đề nghị Công ty nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định.

Trườg hợp Công ty TNHH BASF Việt Nam bán nhiều sản phẩm hóa chất trên cùng một hóa đơn thì Công ty được ghi chữ "sản phẩm hóa chất" một lần ở dòng đầu tiên của các sản phẩm hóa chất.

Ví dụ:

"Sản phẩm hóa chất:

1. RHEOBUILD 561V

2. GLENIUM 113 SURETEC

3. Cementium 2310ES

4. …."

Công ty TNHH BASF Việt Nam phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung ghi trên hóa đơn

Tổng cục Thuế trả lời Công ty TNHH BASF Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3872/TCT-CS năm 2013 về tên sản phẩm trên hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.369
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40