Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3848/TCT-CS năm 2013 kê khai thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3848/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 14/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3848/TCT-CS
V/v: kê khai thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần Tập Đoàn Mai Linh.
(Đ/c: 64-68 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 068/CV-MLG2012 của Công ty cổ phần Tập Đoàn Mai Linh đề nghị hướng dẫn về hình thức quản lý, kê khai thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân đầu tư xe dưới hình thức hợp tác kinh doanh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo các quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo trình bày của Công ty cổ phần Tập Đoàn Mai Linh thì đối với hình thức hợp tác kinh doanh với các cá nhân có 2 loại hình phương tiện vận tải (xe taxi): (i) Phương tiện vận tải thuộc sở hữu cá nhân, giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên cá nhân và (ii) phương tiện vận tải với chứng nhận mang tên doanh nghiệp nhưng thực tế là của cá nhân. Theo quy định về việc đăng ký phương tiện vận tải thì về nguyên tắc phương tiện vận tải thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nào thì giấy chứng nhận đăng ký mang tên tổ chức, cá nhân đó. Theo đó Tổng cục Thuế thấy chưa có cơ sở để hướng dẫn chính sách thuế đối với hình thức hợp tác đầu tư mà phương tiện vận tải mang tên doanh nghiệp nhưng thực tế là của cá nhân (hình thức ii).

Công ty cổ phần Tập Đoàn Mai Linh và các Công ty con trực thuộc Công ty cổ phần Tập Đoàn Mai Linh là các pháp nhân kinh doanh do đó phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định áp dụng đối với pháp nhân khi thực hiện hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe taxi).

Đối với các cá nhân là người lao động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Mai Linh và các Công ty con có phát sinh thu nhập thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Tập Đoàn Mai Linh biết và liên hệ với cơ quan quản lý thuế địa phương nơi Công ty cổ phần Tập Đoàn Mai Linh và các Công ty con hoạt động để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Cục thuế các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa;
- Vụ PC, KK, TNCN (TCT);
- Lưu: VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3848/TCT-CS năm 2013 kê khai thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.575
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126