Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3817/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại một số mặt hàng có vật liệu bằng nhựa chuyên dùng trong lĩnh vực nghiên cứu, thí nghiệm và y tế

Số hiệu: 3817/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 22/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3817/TCHQ-GSQL
V/v: trình tự phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 22 tháng 8  năm 2006

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 141 ngày 5/8/2006 của Công ty TNHH TM DV Tài Phát đề nghị xem xét lại việc phân loại một số mặt hàng có vật liệu bằng nhựa chuyên dùng trong lĩnh vực nghiên cứu, thí nghiệm và y tế, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan CK KV4-ICDI theo tờ khai hải quan số 9481/NK/KD/KV4/ICDI ngày 6/6/2006. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Mục C và D quy định tại Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa theo Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Quyết định 1711/TCHQ/GSQL ngày 18/12/2003 về ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong ngành Hải quan, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra lại và trả lời Công ty theo đúng thẩm quyền.

Trương hợp có vướng mắc thì báo cáo, đề xuất để Tổng cục có chỉ đạo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Tài Phát
(thay trả lời CV số 141)
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3817/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại một số mặt hàng có vật liệu bằng nhựa chuyên dùng trong lĩnh vực nghiên cứu, thí nghiệm và y tế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.111
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.226.37