Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3775/TM-TCKT ngày 23/09/2002 của Bộ Thương mại về phương án sự nghiệp có thu theo NĐ số 10 của Chính phủ

Số hiệu: 3775/TM-TCKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Đỗ Như Đính
Ngày ban hành: 23/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3775/TM-TCKT
V/v phương án sự nghiệp có thu theo NĐ số 10 của Chính phủ

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Ngày 9/9/2002, Bộ Tài chính có Công văn số 9775/TC-HCSN thẩm định phương án sự nghiệp có thu của Bộ Thương mại theo cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Tờ Báo đối ngoại Vietnam Economic News (VEN) được thành lập trên cơ sở tách từ Trung tâm Thông tin thương mại theo chức năng, nhiệm vụ và biên chế. Mặc dù có quyết định tách ra từ năm 1999 nhưng đến năm 2002, sau khi ổn định tổ chức, Bộ Thương mại giao nhiệm vụ, kinh phí theo biên chế để VEN được ổn định và hoạt động bình thường. Trong hai năm 2000-2001, VEN vẫn được ngân sách Nhà nước cấp sử dụng theo biên chế quỹ lương từ Trung tâm Thông tin thương mại.

2. Bổ sung hai đơn vị Báo Thương mại và Tạp chí thương mại (Phụ lục kèm theo) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Thương mại ban hành theo Nghị định số 95/CP ngày 4/12/1993 của Chính phủ thực hiện đơn vị sự nghiệp có thu theo Nghị định số 10 của Chính phủ.

Bộ Thương mại đề nghị Bộ Tài chính xem xét và chấp thuận.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Như Đính

 

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU NĂM 2003
(Kèm theo Công văn số 3775/TM-TCKT ngày 23 tháng 9 năm 2003)

Đơn vị: triệu đồng

TT

Tên đơn vị

Dự toán thu sự nghiệp

Tổng chi

NSNN cấp

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Chi cho con người

Chi quản lý hành chính

Chi HĐ nghiệp vụ

Chi thường xuyên

Mua sắm TSCĐ

Chi khác

Phát hành ấn phẩm

Thu khác

A

B

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

1.

Báo Thương mại

4.488

2.000

2.488

6.037

3.181

743

300

1.400

150

263

 

2.

Tạp chí Thương mại

2.536

2.536

 

2.413

513

127

1.641

0

33

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

7.024

4.536

2.488

8.450

3.694

870

1.941

1.400

183

362

0

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3775/TM-TCKT ngày 23/09/2002 của Bộ Thương mại về phương án sự nghiệp có thu theo NĐ số 10 của Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.019
DMCA.com Protection Status