Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 3761/TCHQ-TXNK 2020 mã HS mặt hàng lốp xe

Số hiệu: 3761/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 09/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3761/TCHQ-TXNK
V/v mã HS mặt hàng lốp xe

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH TM DV lốp xe Lan Anh
(Số 416 quốc lộ 1A, khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/LA ngày 14/5/2020 của Công ty TNHH TM DV lốp xe Lan Anh về khai báo mã số lốp xe, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính thì:

Phân nhóm 4011.70.00 chi tiết cho mặt hàng lốp loại bơm hơi bằng cao su, chưa qua sử dụng, loại dùng cho xe và máy nông nghiệp hoặc lâm nghiệp;

Phân nhóm 4011.80.00 chi tiết cho mặt hàng lốp loại bơm hơi bằng cao su, chưa qua sử dụng, loại dùng cho xe và máy xây dựng, hầm mỏ hoặc xếp dỡ công nghiệp;

Phân nhóm 4011.90.00 chi tiết cho mặt hàng lốp loại bơm hơi bằng cao su, chưa qua sử dụng, loại khác (trừ các loại đã được định danh tại các phân nhóm từ 4011.10 đến 4011.80);

Căn cứ Điều 16 Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ thì việc phân loại hàng hóa căn cứ và hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Công văn do Công ty gửi chưa thể hiện rõ các thông tin làm cơ sở phân loại như loại lốp, tính chất, kích thước vành trên, chiều rộng, sử dụng cho xe và loại máy trong lĩnh vực nào nên Tổng cục Hải quan chưa có cơ sở xác định mã số hàng hóa. Đ nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa, nội dung chú giải chương 40, nội dung nhóm 40.11 và tham khảo chú giải chi tiết nhóm 40.11 để xác định chính xác mã số của hàng hóa dự kiến nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TM DV lốp xe Lan Anh biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK -Trâm(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3761/TCHQ-TXNK ngày 09/06/2020 về mã HS mặt hàng lốp xe do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.217

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!