Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3748/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận mã số thuế đối với mặt hàng sản phẩm dinh dưỡng y tế đặc biệt đã được cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn, chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm

Số hiệu: 3748/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 17/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3748/TCHQ-GSQL
V/v: sản phẩm dinh dưỡng

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục nhận được công văn số 223/06/DPVT ngày 20/6/2006 của Công ty TNHH Vĩnh Tâm đề nghị hướng dẫn về việc xác nhận mã số thuế đối với mặt hàng sản phẩm dinh dưỡng y tế đặc biệt đã được cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn, chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm. Sau khi trao đổi với cơ quan quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thời hiệu văn bản pháp quy của Bộ Y tế:

- Từ ngày 18/12/1996 đến ngày 30/5/2001 tất cả các sản phẩm thực phẩm đăng ký chất lượng theo Quy chế đăng ký chất lượng thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 2481/QĐ-BYT ngày 18/12/1996 của Bộ Y tế; Bản đăng ký chất lượng có giá trị 01 năm kể từ ngày ký.

- Từ ngày 30/5/2001 đến 08/12/2005 tất cả sản phẩm thực phẩm công bố chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo Quyết định số 2027/2001/QĐ-BYT ngày 30/5/2001 của Bộ Y tế: Các sản phẩm thức ăn thay thế sữa mẹ vẫn đăng ký chất lượng theo Quy chế đăng ký chất lượng thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 2481/QĐ-BYT ngày 18/12/1996 của Bộ Y tế. Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm có giá trị 03 năm kể từ ngày ký.

- Từ ngày 08/12/2005 đến thời Điểm hiện tại tất cả sản phẩm thực phẩm công bố tiêu chuẩn sản phẩm theo Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 của Bộ Y tế; Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm có giá trị 03 năm kể từ ngày ký.

- Theo văn bản pháp quy do Bộ Y tế ban hành qua từng thời Điểm thì số đăng ký chất lượng; số phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; số giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm cùng có nghĩa và giá trị như nhau.

2. Về vụ việc cụ thể của Công ty TNHH Dược phẩm Vĩnh Tâm:

Các sản phẩm của Công ty TNHH Dược phẩm Vĩnh Tâm nhập khẩu thuộc tờ khai hải quan số 4058/NKD/KV4-2 ngày 7/6/2005, bao gồm các sản phẩm sau đây, là sản phẩm dinh dưỡng đặc biệt dùng bệnh nhân nuôi ăn qua ống thông (ống xông):

STT

Tên sản phẩm

Số phiếu tiếp nhận

1

Nutricomp Caloric mc

4304/2003/CBTB-YT

2

Nutricomp Diabetic and

4305/2003/CBTB-YT

3

Nutricomp Fiber and

4306/2003/CBTB-YT

4

Nutricomp HN-High Nitrogen and

4307/2003/CBTB-YT

5

Nutricomp Protein cc

4308/2003/CBTB-YT

6

Nutricomp Renal and

4309/2003/CBTB-YT

7

Nutricomp Standard and Strawberry

4310/2003/CBTB-YT

8

Nutricomp Standard and Chocolate

4311/2003/CBTB-YT

9

Nutricomp Standard and Vanilla

4312/2003/CBTB-YT

Tổng cục hướng dẫn để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Công ty Vĩnh Tâm (thay trả lời CV số 223)
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn NgọcTúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3748/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận mã số thuế đối với mặt hàng sản phẩm dinh dưỡng y tế đặc biệt đã được cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn, chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.468
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213