Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3740/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 14/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3740/TCHQ-KTTT
V/v:Giá tính thuế rượu

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan Tp Hồ Chí Minh

Qua dữ liệu thông tin trên hệ thống GTT22, Tổng cục Hải quan phát hiện thấy tại Chi cục Hải quan Khu vực III - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng rượu JINRO do Hàn quốc sản xuất với mức giá khai báo thấp, nhưng vẫn được chấp nhận với giá giao dịch và không tham vấn (trên hệ thống GTT22 không đánh dấu nghi ngờ), không vào chương trình GTT22 ngay mà chậm sau 40 ngày mới vào (tờ khai ngày 04/7/2005 nhưng đến ngày 25/8/2005 mới vào chương trình); Cụ thể tại tờ khai số: 12114/NKD ngày 04/7/2005 nhập qua cửa khẩu Cảng Viet, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh:

- Căn cứ dữ liệu kèm theo công văn số: 2739/TCHQ-KTTT và dữ liệu mặt hàng cùng loại Tổng cục đã cung cấp tại công văn số: 2995/TCHQ-KTTT ngày 28/7/2005 để tham vấn ngay lô hàng trên.

- Kiểm tra lại việc cán bộ tại Chi cục Hải quan Khu vực III, cập nhật dữ liệu tại sao để thời gian quá trễ, không làm đúng quy trình: để mức giá thấp nhưng không đánh dấu nghi ngờ để tiến hành tham vấn, cần có biện pháp chấn chỉnh kịp thời và kiểm điểm cán bộ có liên quan, không để tái diễn tình trạng này.

- Báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục Hải quan trước ngày 20/9/2005.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết và triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, KTTT (5b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình AnVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3740/TCHQ-KTTT ngày 14/09/2005 của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế rượu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.439

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!