Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3696/TCT-DNL năm 2013 trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3696/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3696/TCT-DNL
V/v trả lời chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trả lời kiến nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại công văn số 651/EVN-HĐTV ngày 13/9/2013 về việc không tính thuế GTGT đối với các dây chuyền máy móc thiết bị đồng bộ, trọn bộ của các dự án nguồn điện và không tính phạt chậm nộp thuế trong thời kỳ quá độ thành lập các Tổng công ty phát điện, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế GTGT đối với các dây chuyền máy móc thiết bị đồng bộ, trọn bộ của các dự án nguồn điện:

Điều 3 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy định về đối tượng chịu thuế GTGT:

"Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này."

Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT và Khoản 1, Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 sửa đổi bổ sung các khoản 4, 7, 8, 11, 15, 17, 23 và 25 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 không quy định các dây chuyền máy móc thiết bị đồng bộ của các dự án điện thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam mua dây chuyền, máy móc thiết bị của các dự án điện thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì Tập đoàn phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

2. Phạt chậm nộp thuế GTGT trong thời kỳ quá độ thành lập các Tổng công ty phát điện:

Vấn đề này, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã nhận được vướng mắc tại công văn số 1378/GENCO3-TC-KT ngày 6/5/2013 và công văn số 1906/GENCO3-TC-KT ngày 10/6/2013 của Tổng công ty phát điện 3 đề nghị không tính phạt chậm nộp thuế GTGT trong quá trình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp. Bộ Tài chính đã có công văn số 11900/BTC-TCT ngày 6/9/2013 về việc không tính phạt chậm nộp thuế GTGT trong thời gian tổ chức lại doanh nghiệp đối với Tổng công ty phát điện 3.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Điện lực Việt Nam biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CS, PC;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3696/TCT-DNL năm 2013 trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.555
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116