Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3693/VPCP-KTTH về việc xử lý kiến nghị của Bộ Công Thương do Văn phòng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 3693/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3693/VPCP-KTTH
V/v xử lý kiến nghị của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương, tại văn bản số: 79/BCT-TTTN ngày 27 tháng 5 năm 2008 báo cáo họp Tổ Điều hành thị trường trong nước tháng 5 năm 2008 và văn bản số 4242/BCT-TTTN ngày 23 tháng 5 năm 2008 báo cáo định kỳ thực hiện kiềm chế tăng giá, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính khẩn trương chuẩn bị nội dung hướng dẫn thi hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá để sau khi Nghị định mới được ban hành, có thể triển khai được ngay trong thực tế.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, xử lý việc bảo đảm vốn ngoại tệ và cung ứng đủ nguồn vốn bằng đồng Việt Nam cho hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước như kiến nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 79/BCT-TTTN nói trên (văn bản đã gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: NN&PTNT, XD, Y tế;
- Tổ Điều hành thị trường trong nước (Bộ CT);
- VPCP: BTCN, các vụ: TH, KTN, KGVX, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3693/VPCP-KTTH về việc xử lý kiến nghị của Bộ Công Thương do Văn phòng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.901
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76