Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3683/TCT-CS năm 2014 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3683/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3683/TCT-CS
V/v: hóa đơn

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng.

Trả lời công văn số 1956/CT-THDT ngày 15/07/2014 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng về đề nghị hướng dẫn một số nội dung Thông tư số 39/2014/TT- BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về xác định doanh nghiệp rủi ro mua hóa đơn của cơ quan thuế:

Tại điểm d khoản 1 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế:

“1. Cơ quan thuế bán hóa đơn cho các đối tượng sau:

…..

d) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;

đ) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Doanh nghiệp hướng dẫn tại điểm d, đ khoản này mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời gian 12 tháng. Hết thời gian 12 tháng, căn cứ tình hình sử dụng hóa đơn, việc kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp và đề nghị của doanh nghiệp, trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan thuế có văn bản thông báo doanh nghiệp chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế nếu không đáp ứng điều kiện tự in hoặc đặt in hóa đơn (mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).”

Tại điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế tại điểm d khoản 1 Điều này là các doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng và có một trong các dấu hiệu sau:

….

b) Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khai thác đất, đá, cát, sỏi.”

Căn cứ quy định nêu trên, doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành nghề: vừa khai thác đất, đá, cát, sỏi vừa có ngành nghề kinh doanh khác như: xây dựng, thương mại... thì doanh nghiệp này cũng thuộc loại rủi ro cao về thuế và chuyển sang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế;

Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tại công văn số 1956/CT-THDT ngày 15/7/2014:

Trường hợp doanh nghiệp chuyên kinh doanh khai thác đất, đá, cát, sỏi thì phân loại là doanh nghiệp rủi ro cao; sau 12 tháng không vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế thì căn cứ vào tình hình sử dụng hóa đơn, kê khai, nộp thuế và đơn của doanh nghiệp để Cục Thuế xem xét theo quy định tại khoản 1, Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

2/ Về áp dụng phương pháp tính thuế và sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2028/TCT-CS ngày 2/6/2014 trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, công văn số 2616/TCT-CS ngày 10/7/2014 v/v phương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập trả lời Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, Vụ TVQT (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS(3b),

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3683/TCT-CS năm 2014 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.664

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70