Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3682/TCHQ-GSQL năm 2013 quản lý hàng hóa trong khu Thương mại - Công nghiệp Mộc Bài do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3682/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 03/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3682/TCHQ-GSQL
V/v quản lý hàng hóa trong khu TM-CN Mộc Bài

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Trả lời công văn số 907/HQTN-NV ngày 14/6/2013 v/v vướng mắc trong việc quản lý khu kinh tế cửa khẩu mộc bài của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc giao quyền cấp mã vạch mua hàng miễn thuế cho cơ quan hải quan: Căn cứ số liệu báo cáo thống kê trung bình hàng ngày có khoảng trên, dưới 1.000 hành khách du lịch ra, vào mua hàng miễn thuế tại 02 khu phi thuế quan trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Riêng thứ bảy, chủ nhật, ngày có lễ hội, … có thể nhiều hơn. Mỗi lần cấp mã vạch mất từ 01 đến 02 phút; mỗi khu phi thuế quan có 01 cổng vào trong khi số lượng công chức hải quan của Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài lại ít, do đó việc để công chức hải quan cấp mã vạch sẽ gây ùn tắc và có thể gây phản ứng trong dư luận. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh nghiên cứu lại khả năng thực hiện, đồng thời làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế và cơ quan có liên quan để báo cáo Tổng cục xem xét, chỉ đạo. Trước mắt, cần tăng cường lực lượng giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp tại các địa điểm cấp mã vạch của các cửa hàng, chống gian lận về vấn đề này.

2. Về việc đề nghị tiếp nhận tài khoản và mật khẩu sử dụng hệ thống camera giám sát do doanh nghiệp trong khu đầu tư: Tổng cục Hải quan nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về việc tiếp nhận tài khoản và mật khẩu để truy cập vào hệ thống camera nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp hoạt động trong Khu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3682/TCHQ-GSQL năm 2013 quản lý hàng hóa trong khu Thương mại - Công nghiệp Mộc Bài do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.451

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242