Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3661/TM-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 09/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3661/TM-XNK
V/v loại trừ khỏi Danh mục hàng tiêu dùng

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi: Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)

Bộ Thương mại nhận được công văn số 04/CV-CPHN ngày 28 tháng 6 năm 2004 của Công ty cổ phần Thương mại Hữu nghị đề nghị loại trừ 1 số mặt hàng khỏi Danh mục hàng tiêu dùng;

Căn cứ ý kiến của Bộ Công nghiệp tại công văn số 3068/CV-KHCN ngày 21 tháng 6 năm 2004 về vấn đề trên, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhập khẩu các chi tiết, linh kiện phục vụ lắp ráp các mặt hàng điện, điện lạnh và điện tử dân dụng, Bộ Thương mại đề nghị Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) hướng dẫn thực hiện như sau:

Loại khỏi Danh mục hàng tiêu dùng ban hành kèm theo Quyết định số 0404/2004/QĐ-BTM ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Bộ Thương mại: các chi tiết, linh kiện của hàng hoá thuộc các nhóm 8415, 8418, 8450, 8516, 8521. Quy định này chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp có đủ điều kiện kỹ thuật được phép lắp ráp các sản phẩm điện, điện lạnh và điện tử dân dụng theo xác định của Bộ Công nghiệp (đối với các doanh nghiệp trong nước) hoặc theo quy định của Giấy phép đầu tư (đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Rất mong nhận được sự phối hợp của quý Bộ, Tổng cục.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
 THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3661/TM-XNK ngày 09/07/2004 ngày 09/07/2004 của Bộ Thương mại về việc loại trừ khỏi Danh mục hàng tiêu dùng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.450

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198