Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3650/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3650/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Quý Trung
Ngày ban hành: 31/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3650/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài.

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Công ty CP Vận tải và Thuê tàu VIETFRACHT
(Đ/c: Số 74, Phố Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 203/VF-KTTV ngày 07/08/2013 và công văn số 226/VF-KTTV ngày 26/8/2013 của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu VIETFRACHT đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo giải trình của Công ty tại các công văn nêu trên thì Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu VIETFRACHT đã có công văn số 1946/BGTVT-KCHT ngày 11/03/2013 của Bộ Giao thông vận tải, công văn số 1170/CHHVN-KCHT của Cục Hàng hải Việt Nam, công văn số 2017/UBND-KT của UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép thực hiện thí điểm khai thác khu chuyển tải quặng rời không bến trên Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa để phục vụ chuyển tải quặng rời của Công ty VALE INTERNATIONAL SA, Brazil đáp ứng nhu cầu quá cảnh sang các nước trong khu vực Asean, Trung Quốc và Đông Bắc Á.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu VIETFRACHT cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan và căn cứ theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, tình hình thực tế hoạt động kinh doanh để hướng dẫn việc thực hiện nghĩa vụ thuế của đơn vị.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ HTQT, Vụ TNCN, Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3650/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.530
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49