Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 363/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc vướng mắc hồ sơ thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu

Số hiệu: 363/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 363/TCT-PCCS
V/v: Vướng mắc trong việc hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Kim Hồng S.

 

Trả lời công văn số 01/2006 ngày 4/01/2006 của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kim HồngS về việc vướng mắc hồ sơ thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản d điểm 1 mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ có quy định 1 trong những điều kiện, thủ tục cần thiết đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ/hoàn thuế theo quy định phải có: “hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng”. Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ ngân hàng của bên nhập khẩu sang ngân hàng của bên xuất khẩu để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho bên xuất khẩu theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán tiền là Giấy báo có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu.

Trường hợp Công ty TNHH SXTMDV Kim HồngS có xuất khẩu hàng hóa qua campuchia, có Giấy báo có của Ngân hàng first Commercial bank-chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh về số tiền Công ty nhận được từ Sours sovann co.LTD là bên mua hàng và bảng xác nhận của Ngân hàng first Commercial bank-chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh về tên ngân hàng chuyển tiền về. Đề nghị Công ty làm việc với Cục thuế tỉnh Tây ninh để kiểm tra: thực tế có hàng hóa xuất khẩu, chứng từ thanh toán không đúng tên ngân hàng phải thanh toán như đã thỏa thuận trên hợp đồng và không ghi rõ tên ngân hàng chuyển tiền về nhưng nội dung chứng từ thể hiện rõ tên người thanh toán, tên người thụ hưởng, số hợp đồng xuất khẩu, giá trị thanh toán phù hợp với hợp đồng xuất khẩu đã được ký kết thì chấp nhận là chứng từ thanh toán hợp lệ.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kim HồngS được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Tây Ninh;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 363/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc vướng mắc hồ sơ thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.226
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78