Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3615/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3615/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 30/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3615/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Liên danh Taisei - Vinaconex-TC
(Đ/c: Số 289, Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)

 

Trả lời văn bản số TVJV/ACC/2013/013 ngày 15/7/2013 của Liên danh nhà thầu Taisei - Vinaconex về việc chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên danh Taisei - Vinaconex (Liên danh) là nhà thầu nước ngoài đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế ký hợp đồng số 578/NAC-TVJV/2011 ngày 23/12/2011 với chủ Đầu tư là Tổng Công ty cảng Hàng không Việt Nam để thực hiện gói thầu 10A "Công trình xây dựng, cung cấp và cài đặt thiết bị" phục vụ Dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài sử dụng vốn vay ưu đãi ODA của Nhật Bản và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam (Dự án).

Tại khoản 5.3 Hợp đồng số 578/NAC-TVJV/2011 ngày 23/12/2011 được ký giữa Liên danh với chủ dự án là Tổng Công ty cảng Hàng không Việt Nam (Hợp đồng) quy định:

"Số tiền thuế nhập khẩu được thanh toán cho nguyên liệu và thiết bị nhập khẩu cho công trình theo Luật Việt Nam sẽ được Nhà đầu tư hoàn trả theo điều kiện hợp đồng, cụ thể Mẫu PBA-03. Số tiền ước tính được hoàn trả dựa trên chi phí hóa đơn thực tế và chứng từ thanh toán được Nhà thầu cung cấp (cho mục đích ngân sách)".

Tại văn bản sửa đổi, bổ sung Điều kiện đặc biệt của Hợp đồng quy định:

"Điều 14.20: Hoàn trả tiền thuế và phí:

Bổ sung vào Điều 14.20 như sau: "Tất cả các loại thuế và phí nhà thầu chi trả tại Việt Nam cho việc nhập khẩu hàng hóa để thực hiện công việc sẽ được hoàn trả bởi Chủ đầu tư dựa trên chứng từ đã được Tư vấn xác nhận và theo quy định của pháp luật sở tại. Khoản tiền được hoàn trả sẽ không bao gồm các khoản phạt của Cơ quan Thuế do Nhà thầu không tuân thủ các quy định của Luật pháp".

Căn cứ quy định tại Hợp đồng và các quy định được trích dẫn nêu trên, Liên danh có trách nhiệm nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ Dự án và tạm ứng trước tiền để nộp thuế nhập khẩu, phí liên quan đến việc nhập khẩu máy móc, thiết bị thay cho Chủ Đầu tư và Chủ Đầu tư có trách nhiệm hoàn trả tiền thuế nhập khẩu, phí này cho Liên danh, nếu khoản tiền Chủ Đầu tư hoàn trả cho Liên danh nêu trên bằng với số thuế nhập khẩu, phí mà Liên danh đã nộp thay thì Liên danh không phải nộp thuế TNDN đối với khoản tiền này.

Tổng cục Thuế trả lời để Liên danh Taisei - Vinaconex biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Cục Thuế TP Hà Nội (để biết);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3615/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.257
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78