Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3515/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3515/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2005 


Kính gửi : Cục hải quan Tỉnh Bình Dương

Ngày 24/8/2005, Bộ Thương mại có công văn số 4060/TM-KHĐT gửi Tổng cục Hải quan (sao gửi kèm theo) về việc Công ty TNHH Shyang Hung Cheng đề nghị được thực hiện gia công giày, trong đó có kèm theo gia công yếm trẻ em để gửi kèm làm quà tặng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1- Trên cơ sở ý kiến của Bộ Thương mại nêu tại công văn số 4060/TM-KHĐT ngày 24/8/2005, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương làm thủ tục tiếp nhận hợp đồng gia công nêu trên cho Công ty TNHH Shyang Hung Cheng.
Thủ tục hải quan đối với hợp đồng gia công này thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
2- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương hướng dẫn Công ty:
- Trường hợp sản phẩm gia công trên xuất khẩu vào thị trường áp dụng hạn ngạch đối với yếm trẻ em thì Công ty phải thực hiện đúng quy định về xuất khẩu hàng dệt may có hạn ngạch.
- Khi xuất khẩu sản phẩm giày kèm theo yếm trẻ em, trên tờ khai hải quan Công ty phải khai rõ từng loại sản phẩm (giày, yếm) để thuận lợi cho việc cấp C/O, visa (nếu xuất khẩu vào thị trường có hạn ngạch) của các cơ quan chức năng và thanh khoản hợp đồng gia công sau này của Hải quan.


 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, GSQL (2bản).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3515/TCHQ-GSQL ngày 31/08/2005 về việc Công ty TNHH Shyang Hung Cheng đề nghị được thực hiện gia công giày, trong đó có kèm theo gia công yếm trẻ em để gửi kèm làm quà tặng do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.465

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!