Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3485/TCHQ-GSQL về việc triển khai thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3485/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 16/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3485/TCHQ-GSQL
V/v: triển khai thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK thương mại.

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
- Các Vụ, Cục và đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục

 

Để triển khai thực hiện Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15 tháng 6 năm 2009, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thêm một số nội dung sau:

1. Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 đã gộp cả 02 việc kiểm tra sơ bộ và kiểm tra chi tiết hồ sơ thành 01 bước để tránh tình trạng 01 bộ hồ sơ phải kiểm tra 02 lần (kiểm tra sơ bộ và kiểm tra chi tiết) đối với hồ sơ luồng vàng và luồng đỏ; khắc phục việc Lãnh đạo Chi cục duyệt hồ sơ 02 lần (ở bước 1 và bước 2 cũ), nâng cao trách nhiệm cán bộ công chức và hạn chế tình trạng tùy tiện chuyển luồng hồ sơ mà không có lý do. Việc bố trí công chức thực hiện các công việc trong quy trình do Lãnh đạo Chi cục thực hiện tùy theo điều kiện cụ thể tại đơn vị với yêu cầu giảm thời gian thông quan, không gây phiền hà ách tắc.

2. Tiêu chí “chỉ dẫn rủi ro” trên Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan nhằm định hướng cho cán bộ công chức tập trung, kiểm tra có trọng điểm theo các chỉ dẫn cụ thể được tổng hợp từ Hệ thống quản lý rủi ro. Tuy nhiên, trong thời gian đầu khi chương trình quản lý rủi ro còn trong giai đoạn nâng cấp và hoàn thiện thì tiêu chí này có thể chưa có chỉ dẫn chi tiết vì vậy, Lãnh đạo Chi cục căn cứ thông tin có được tại thời điểm đăng ký tờ khai để chủ động, hướng dẫn chỉ đạo công chức hải quan thực hiện.

3. Tiêu chí “kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa và đề xuất xử lý” trên Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan yêu cầu công chức kiểm tra thực tế hàng hóa phải thể hiện đầy đủ, trung thực quá trình kiểm tra còn trên Tờ khai hải quan chỉ thể hiện ngắn gọn kết luận kiểm tra.

4. Tiêu chí “đánh giá kết quả kiểm tra …” trên Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan nhằm đánh giá lại kết quả kiểm tra, đối chiếu với Hệ thống xác định để nhằm bổ sung thêm thông tin có được về chủ hàng, về mặt hàng xuất nhập khẩu phục vụ công tác thu thập xử lý thông tin. Việc đánh giá tiêu chí này được thực hiện như sau:

- Trường hợp hàng hóa thuộc diện chỉ kiểm tra hồ sơ thì kết thúc kiểm tra công chức kiểm tra hồ sơ thực hiện đánh giá;

- Trường hợp hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra thực tế thì khi kết thúc kiểm tra công chức kiểm tra thực tế thực hiện đánh giá.

Nhận được công văn này, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai các công việc có liên quan để đảm bảo Quy trình được thực hiện có hiệu quả.

(Quyết định số 1171/TCHQ-GSQL ngày 15/06/2009 của Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị lấy trên mạng net office).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3485/TCHQ-GSQL về việc triển khai thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.119

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123