Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3483/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng quạt công nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3483/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Quang Vinh
Ngày ban hành: 15/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3483/TCHQ-GSQL  
V/v phân loại mặt hàng quạt công nghiệp  

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 974/HQĐN-TM ngày 14/05/2008 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc xác định các tiêu chí phân biệt giữa quạt công nghiệp và quạt sử dụng mục đích khác làm cơ sở xác định mặt hàng quạt đã qua sử dụng cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/04/2006 của Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 10/10/2008, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5119/TCHQ-GSQL trao đổi với Bộ Công Thương về các tiêu chí phân biệt giữa quạt công nghiệp và quạt sử dụng mục đích khác, đến nay vẫn chưa nhận được công văn trả lời của Bộ Công Thương. Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn cụ thể khi nhận được ý kiến trả lời của Bộ Công Thương.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Vũ Quang Vinh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3483/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng quạt công nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.043
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.100.123