Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3441/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu

Số hiệu: 3441/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 26/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3441/TCHQ-GSQL
V/v  thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu

Hà Nội , ngày 26 tháng 7 năm 2004

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 3441/TCHQ-GSQL NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2994 VỀ VIỆC THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP KHẨU CHUYỂN CỬA KHẨU

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Theo báo cáo của Hải quan một số tỉnh, thành phố và của thanh tra Tổng cục Hải quan, trong quá trình thực hiện các qui định hiện hành về chuyển cửa khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu, vẫn còn xảy ra tình trạng doanh nghiệp có trụ sở ở một nơi, đăng ký tờ khai Hải quan ở một đơn vị Hải quan ngoài cửa khẩu, hàng hoá được kiểm tra và thông qua tại cửa khẩu nhập. Mục đích của việc làm này không phải là sự thuận lợi, mà để được áp dụng giá tính thuế thấp. Mặc dù đã thấy rõ sự sơ hở và bất hợp lý, nhưng Hải quan một số tỉnh vẫn cố tình cho làm thủ tục đăng ký tờ khai ở đơn vị mình.

Ví dụ: Doanh nghiệp ở Hà Nội, nhập hàng qua cửa khẩu Móng Cái, nhưng lại đăng ký tờ khai tại Cục Hải quan Nghệ An. Hoặc doanh nghiệp ở Hà Nội, nhập hàng qua cảng Hải Phòng, nhưng lại đăng ký tờ khai tại Hải quan Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh.

Để ngăn chặn tình trạng này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng qui định tại Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 145/2003/QĐ-BTC ngày 12/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu; Các Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu không được làm thủ tục cho những trường hợp thấy rõ sự bất hợp lý như đã nêu trên.

Hàng nhập khẩu qui định tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 145/2003/QĐ-BTC bao gồm tất cả các mặt hàng nhập khẩu theo loại hình kinh doanh (tức là chỉ các mặt hàng nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư dùng trong sản xuất mới áp dụng qui định tại Khoản 3, Mục III, Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC).

Nhận được văn bản này yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện. Nơi nào còn để xảy ra tình trạng như nêu trên Cục trưởng Hải quan tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm.

 

Đặng Văn Tạo

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3441/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.030

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188