Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3417/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3417/TCHQ-KTTT

V/v: Giá tính thuế mặt hàng rượu

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2005 

 

 

 Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh
 - Chi nhánh Công ty CP XNK Bắc Giang
 (3/83 Bis Trần Bình Trọng, Q.5, TP.HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 44/CV-HQ ngày 08/8/2005 của Chi nhánh Công ty Cổ phần XNK Bắc Giang về việc xin chấp nhận giá giao dịch mặt hàng rượu St Remy Napoleon Brandy nhập khẩu qua Chi cục Hải quan Khu vực 3-2 của Cục Hải quan TP Hồ CHí Minh. Qua xem xét hồ sơ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định 60/2002/NĐ.CP ngày 06.6.2002 của Chính phủ và Thông tư 118/2003/TT.BTC ngày 08.12.2003 của Bộ Tài chính;

Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tiến hành tham vấn và xác định giá là đúng qui định. Tuy nhiên, theo trình bày của Doanh nghiệp thì việc Hải quan TP Hồ Chí Minh căn cứ giá khảo sát tại thời điểm tết với giá bán lẻ hàng trôi nổi trên thị trường tự do để ấn định giá là chưa phù hợp. Hơn nữa, Doanh nghiệp nhập khẩu số lượng lớn, thường xuyên và trực tiếp của nhà phân phối độc quyền Maxxium Singapore tại thị trường Châu Á nên giá cả cũng thấp hơn mặt hàng cùng loại trôi nổi trên thị trường; Chi nhánh Công ty xin được chứng minh giá thực tế mua bán với cơ quan Hải quan.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh xem xét hồ sơ, cho phép doanh nghiệp chứng minh việc thanh toán thực tế của lô hàng, giải quyết khiếu nại cho doanh nghiệp theo các Quyết định số: 733/TCHQ/QĐ/KTTT và Quyết định số: 1361/TCHQ/QĐ/KTTT của Tổng cục Hải quan, báo cáo Tổng cục theo qui định.

Tổng cục Hải quan thông báo để cục Hải quan TP Hồ CHí Minh, Chi nhánh Công ty CP XNK Bắc Giang biết và thực hiện.’

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (5).

  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3417/TCHQ-KTTT ngày 24/08/2005 của Tổng cục Hải quan về việc giá giao dịch mặt hàng rượu St Remy Napoleon Brandy nhập khẩu qua Chi cục Hải quan Khu vực 3-2

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.895

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!