Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3405/TCHQ-GSQL xác minh và từ chối C/O mẫu E không hợp lệ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3405/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 18/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3405/TCHQ-GSQL
V/v Xác minh và từ chối C/O mẫu E không hợp lệ

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1041/HQĐNa-GSQL ngày 01/7/2011 của Cục Hải quan Đồng Nai liên quan đến việc xác minh tính hợp lệ của C/O và thủ tục từ chối C/O mẫu E không hợp lệ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với C/O mẫu E số tham chiếu E113216001560048 cấp ngày 09/6/2011:

Khoản 1(b) Điều 1 Thông tư số 01/2011/TT-BCT ngày 14/01/2011 của Bộ Công Thương sửa đổi khoản 3 Điều 1 Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 quy định:

“Những lô hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Bru-nây, Xinh-ga-po, Ma-lai-xi-a, Thái Lan có ngày hàng hóa đến cửa khẩu kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2011, nếu yêu cầu được hưởng ưu đãi theo Hiệp định ACFTA, phải sử dụng C/O mẫu E mới theo quy định tại Thông tư số 36/2010/TT-BCT”.

Trường hợp C/O mẫu E dẫn trên được Trung Quốc phát hành ngày 09/6/2011 nhưng lại sử dụng mẫu cũ là không đúng với quy định. Do đó, C/O này không được xem xét chấp nhận.

2. Về việc từ chối C/O mẫu E không hợp lệ:

Căn cứ quy định tại Điều 8 Phụ lục 2 Thông tư số 36/2010/TT-BCT, đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai đánh dấu vào ô số 4 trên C/O, nêu rõ lý do từ chối và trả lại cho Người nhập khẩu. Cơ quan hải quan lưu lại 01 bản C/O photocopy để xử lý nếu có tranh chấp sau này.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Đồng Nai biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3405/TCHQ-GSQL xác minh và từ chối C/O mẫu E không hợp lệ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.227

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29