Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3387/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3387/TCHQ-KTTT
V/v:  giá tính thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải Quan Tỉnh Hà Giang

Trả lời công văn số 274/CHQHG-NV ngày 21/07/2005 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang v/v giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thừa so với khai báo, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 118/2003/TT/BTC ngày 8/12/2003 của Bộ Tài chính thì:

Hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam theo hợp đồng thương mại đã ký thì thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 118/2003/TT/BTC. Trường hợp nhập khẩu thừa so với khai báo (nhập khẩu thừa số lượng so với hợp đồng thương mại) thì thực hiện xác định trị giá tính thuế số hàng thừa theo đúng quy định tại Thông tư số 118/2003/TT/BTC (Hàng trong hợp đồng xác định theo giá nào thì số hàng thừa trong lô hàng đó cũng xác định theo mức giá đó).

Trường hợp số hàng nhập khẩu thừa không có tên trong hợp đồng thương mại đã ký thì không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 118/2003/TT/BTC. Việc xác định giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính và các công văn số 5782/TCHQ-KTTT và số 5784/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2004 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Giang được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
Như trên
Lưu: VT(2), Vụ KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3387/TCHQ-KTTT ngày 23/08/2005 về việc giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thừa so với khai báo do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.523

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.79.149