Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3386/TCT-HT về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động kinh doanh vàng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3386/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ 
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 3386/TCT-HT
V/v sử dụng hóa đơn, chứng từ

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi:

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á
Chi nhánh Hà Nội

 

Trả lời công văn số 436A/CV-CNHN/08 ngày 16/6/2008 của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á - Chi nhánh Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động kinh doanh vàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 1, mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: “1.1 Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng.

1.2 Thời điểm lập hóa đơn: Hoá đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định.”

- Theo quy định tại điểm 2 và điểm 5.6, mục IV, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh xuất điều chuyển cho chi nhánh ở địa phương khác để xuất bán thì phải sử dụng hóa đơn GTGT hoặc Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, trước khi thực hiện phải đăng ký với cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ sở.

Xét trường hợp Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á - Chi nhánh Hà Nội đã mua vàng của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á - Hội sở trong các năm 2004, 2005, 2006, do không nắm rõ quy định nên chỉ sử dụng Giấy xác nhận giao dịch vàng, Phiếu chuyển khoản giữa Hội sở với Chi nhánh làm căn cứ để bên mua xác định giá vốn hàng hóa mua vào khi xác định thuế GTGT phải nộp. Việc xử lý đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á - Chi nhánh Hà Nội thực hiện như sau:

- Nếu đơn vị đã căn cứ vào các chứng từ này để kê khai và nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước và Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á đã được cơ quan thuế kiểm tra, quyết toán thuế chấp nhận thủ tục giao dịch vàng là hợp lệ thì ngân hàng phải chịu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

- Nếu do đơn vị không sử dụng hóa đơn chứng từ theo quy định dẫn tới việc không kê khai, kê khai thiếu, nộp thiếu thuế thì sẽ bị cơ quan thuế thực hiện ấn định thuế GTGT phải nộp do thực hiện không đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định tại điểm 9, phần Đ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế GTGT.

Tổng cục thuế trả lời để Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á - Chi nhánh Hà Nội được biết và đề nghị liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, CS,  TTTĐ;
- Lưu: VT, HT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3386/TCT-HT về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động kinh doanh vàng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.138
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.93.116