Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3375/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 03/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3375/TCT-ĐTNN
V/v: hạch toán đối với Khoản tiền  chi hỗ trợ tiếp thị khuyến mại

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Kao Việt Nam
(Lô A12 – KCN Amata – Biên Hòa - Đồng Nai)

Trả lời công văn số 300805/HHKM ngày 30/8/2005 của Công ty TNHH Kao Việt Nam về việc hạch toán đối với Khoản hỗ trợ chi phí bán hàng hay hỗ trợ tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng bằng tiền cho các nhà phân phối của Công ty, Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện như sau:

Căn cứ theo các quy định tại Luật thuế TNDN, Luật thuế GTGT, hướng dẫn tại Công văn số 5778 TC/TCT ngày 3/6/2003 của Bộ Tài chính, thì: đối với các Khoản hỗ trợ chi phí bán hàng hay hỗ trợ tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng bằng tiền cho các nhà phân phối của Công ty thì Công ty phải căn cứ vào hợp đồng khuyến mại hay hỗ trợ cho khách hàng được ký kết giữa 2 bên, quy chế kinh doanh của Công ty về chính sách khuyến mại hay hỗ trợ khách hàng đối với các nhà phân phối để lập chứng từ chi tiền, ghi rõ là Khoản chi khuyến mại hay hỗ trợ bán hàng. Chứng từ chi phải có đầy đủ chữ ký của các bên, người duyệt chi phải chịu trách nhiệm đối với Khoản chi này thì Khoản chi này được hạch toán vào chi phí khác theo mức khống chế quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính.

Đơn vị nhận được Khoản chi này phải viết phiếu thu tiền và phải hạch toán vào thu nhập khác để tính thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Kao Việt Nam biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Văn Huyến
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3375/TCT-ĐTNN ngày 03/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc hạch toán đối với khoản hỗ trợ chi phí bán hàng hay hỗ trợ tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng bằng tiền cho các nhà phân phối của Công ty

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.831

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!