Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3372/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3372/TCHQ-KTTT
V/v thời hạn nộp thuế đối với hàng tiêu dùng

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản kiến nghị của một số đơn vị Hải quan và doanh nghiệp về việc áp dụng thời hạn nộp thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu thuộc Danh mục hàng tiêu dùng do Bộ Thương mại công bố tại Quyết định số 404/2004/QĐ-BTM ngày 1 tháng 4 năm 2004 nhưng là nguyên liệu phục vụ sản xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10;

Căn cứ quy định tại Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 2 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/CP ngày 23 tháng 8 năm 1993 của Nghị định số 94/1998/NĐ-CP của Chính phủ thì: Đối với hàng tiêu dùng nhập khẩu, đối tượng nộp thuế phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng. Danh mục hàng tiêu dùng thực hiện theo quy định của Bộ Thương mại.

Trường hợp các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá để làm nguyên liệu phục vụ sản xuất hoặc để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng thuộc Danh mục hàng tiêu dùng ban hành kèm theo Quyết định số 404/2004/QĐ-BTM ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Bộ Thương mại thì đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn các doanh nghiệp kiến nghị trực tiếp với Bộ Thương mại được giải quyết cụ thể theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và chỉ đạo thống nhất thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3372/TCHQ-KTTT ngày 21/07/2004 ngày 21/07/2004 của Tổng cục Hải quan về việc thời hạn nộp thuế đối với hàng tiêu dùng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.270

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!