Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3367/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 18/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3367/TCHQ-KTTT
V/v đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2008 

 

Kính gửi:

- Công ty Liên doanh khách sạn TNHH Hà Nội Hotel;
(D8 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội)
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 043/KSHN ngày 14/7/2008 của Công ty Liên doanh khách sạn TNHH Hà Nội Hotel về việc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 22/5/2008, Bộ Tài chính đã có công văn số 5931/BTC-TCHQ trả lời thuế nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng; theo đó, Công ty Liên doanh khách sạn TNHH Hà Nội Hotel được nhập khẩu miễn thuế 05 máy trò chơi điện tử còn lại theo Giấy phép điều chỉnh số 411/GPĐC3 ngày 01/10/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo hướng dẫn tại điểm 5, Phần P Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, thì những Dự án được cấp Giấy phép trước ngày 01/01/2006; Trường hợp chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt Danh mục hàng hóa miễn thuế thì doanh nghiệp tự xác định, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai chính xác các mặt hàng miễn thuế theo đúng quy định của Giấy phép đầu tư. Nếu phát hiện kê khai không đúng thì sẽ bị truy thu thuế và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủ tục, hồ sơ miễn thuế quy định tại điểm 2, Mục I, Phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Liên doanh khách sạn TNHH Hà Nội Hotel biết và liên hệ với Cụ Hải quan thành phố Hà Nội, Hải Phòng để được hướng dẫn và xử lý cụ thể./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Túc

 

DANH MỤC

HÀNG NHẬP KHẨU MIỄN THUẾ
kèm công văn số 3367/TCHQ-KTTT ngày 18/07/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

STT

Mặt hàng

Số lượng

Tờ khai hàng nhập khẩu số

Chi Cục Hải quan

Cục Hải quan

Tổng trị giá (USD)

Số thuế nhập khẩu được miễn (VND)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Multi Player Electronic Table Game (METG) Baccarat

2

1458/NK/ĐTNT/HD ngày 20/11/2007

Cảng Khu vực 1

Thành phố Hải Phòng

280,000

2.440.670.400

2

Multi Player Electronic Table Game (METG) Black Jack

2

1458/NK/ĐTNT/HD ngày 20/11/2007

Cảng Khu vực 1

Thành phố Hải Phòng

280,000

2.440.670.400

3

WMS Gambler + Series WMS Bluebird Video Slot- G + Series

1

489/NK/ĐTNPT/KVI ngày 6/12/2007

Cảng Khu vực 1

Thành phố Hải Phòng

13,299

115.765.135

 

Tổng cộng

573,299

4.997.105.935

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3367/TCHQ-KTTT ngày 18/07/2008 về việc đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.093

DMCA.com Protection Status
IP: 3.225.221.130