Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 334/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất

Số hiệu: 334/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 334/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế thành phố Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 1552/CT-ĐTNN ngày 27/12/2005 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về việc chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 3 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/08/2004 của Bộ Tài chính quy định: thuế suất thuế GTGT 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, hoạt động xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài và công trình của doanh nghiệp chế xuất (trừ dịch vụ du lịch lữ hành ra nước ngoài… và hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điểm 23, Điểm 27, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC).

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Nhà thầu nước ngoài (theo khái niệm quy định tại Điểm 1 Mục IV Phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính) đăng ký chế độ kế toán Việt Nam, đã được Cục thuế thành phố Hải Phòng cấp mã số thuế và được kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ký hợp đồng nhà thầu thực hiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ, xây dựng công trình cho doanh nghiệp chế xuất thì hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hải Phòng được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 334/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.250
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25