Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3330/TM-XNK ngày 23/08/2002 của Bộ Thương mại về việc khuyến mại của Công ty Liên doanh Việt Nam Suzuki

Số hiệu: 3330/TM-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 23/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3330/TM-XNK
V/v khuyến mại của Công ty Liên doanh Việt Nam Suzuki

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2002

 

Kính gửi: Công ty Liên doanh Việt Nam Suzuki

Trả lời công văn ngày 9/8/2002 của Quý Công ty kèm theo bản thể lệ chương trình khuyến mại “Mừng Công ty Việt Nam Suzuki bước sang tuổi thứ 7”, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận Công ty Liên doanh Việt Nam Suzuki thực hiện chương trình khuyến mại nêu trên, với các nội dung sau:

- Tên chương trình khuyến mại: Mừng Công ty Việt Nam Suzuki bước sang tuổi thứ 7

- Thời gian khuyến mại: Từ ngày 26/8/2002 đến ngày 6/10/2002

- Sản phẩm khuyến mại: Xe Suzuki Best FD110 XSD do Công ty Liên doanh Việt Nam Suzuki sản xuất và lắp ráp.

- Phạm vi khuyến mại: Trên toàn quốc.

- Đối tượng được hưởng khuyến mại: Khách hàng mua sản phẩm khuyến mại

Nội dung, thể lệ tham gia chương trình khuyến mại, cơ cấu giải thưởng chi tiết như bản phụ lục kèm theo.

2. Công ty có trách nhiệm:

a. Thông báo bằng văn bản về thời gian, hình thức khuyến mại cho cơ quan quản lý Nhà nước về thương mại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức khuyến mại trước khi thực hiện việc khuyến mại.

b. Thông báo cong khai nội dung, thể lệ và thời gian khuyến mại tại các đại lý uỷ quyền của Công ty Liên doanh Việt Nam Suzuki và thực hiện đúng cam kết với khách hàng.

c. Thực hiện đúng quy định của Luật Thương mại, Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày 05/05/1999 của Chính phủ về khuyến mại, Thông tư số 17/2001-TT/BTM ngày 12/7/2001 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện hoạt động khuyến mại.

3. Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt khuyến mại, Công ty báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại về Bộ Thương mại (Cục Xúc tiến Thương mại).

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

THỂ LỆ

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI MỪNG CÔNG TY VIỆT NAM SUZUKI BƯỚC SANG TUỔI THỨ 7
(Kèm theo công văn số 3330/TM-XTTM ngày 23 tháng 8 năm 2002 của Bộ Thương mại)

1. Chương trình khuyến mại: MỪNG CÔNG TY VIỆT NAM SUZUKI BƯỚC SANG TUỔI THỨ 7

2. Sản phẩm khuyến mại: Xe Suzuki Best FD110 XSD do Công ty Việt Nam Suzuki sản xuất và lắp ráp.

3. Hình thức khuyến mại: Bốc thăm trúng thưởng.

4. Phạm vi khuyến mại: Trên toàn quốc.

5. Đối tượng khuyến mại: Tất cả khách hàng mua xe Suzuki Best (FD110 XSD) tại các Đại lý xe máy được uỷ quyền của Công ty Liên doanh Việt Nam Suzuki.

6. Thời gian khuyến mại: Từ 26/8/2002 đến 06/10/2002

Chương trình khuyến mại gồm ba đợt:

· Đợt 1: dành cho các khách hàng mua xe từ ngày 26/8/2002 đến ngày 08/9/2002

· Đợt 2: dành cho các khách hàng mua xe từ ngày 09/9/2002 đến ngày 22/9/2002

· Đợt 3: dành cho các khách hàng mua xe từ ngày 23/9/2002 đến ngày 06/10/2002

7. Phương thức tham dự:

· Khi khách hàng mua xe Suzuki tại các đại lý ủy quyền của Công ty Liên doanh Việt Nam Suzuki sẽ nhận được Phiếu Tham dự Chương trình Khuyến mại. Khách hàng điền đầy đủ thông tin được yêu cầu trên phiếu. Đại lý ủy quyền của Công ty liên doanh Việt Nam Suzuki nơi khách hàng mua xe có trách nhiệm gửi chuyển phát nhanh Phiếu Tham dự Chương trình khuyến mại cùng với bộ photocopy hồ sơ của xe Suzuki Best về Công ty Việt Nam Suzuki để tham dự chương trình.

· Tính hợp lệ của Phiếu Tham dự Chương trình Khuyến mại:

- Phiếu tham dự chương trình khuyến mại do Công ty Suzuki Việt Nam phát hành, có đóng dấu của Công ty, trên phiếu ghi đầy đủ các thông tin về chương trình khuyến mại. Phiếu phải được ghi đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu và gửi về Văn phòng Công ty Suzuki Việt Nam chậm nhất vào ngày 6/10/2002 (Tính theo dấu bưu điện nơi gửi). Không chấp nhận bản photocopy.

- Phiếu phải được gửi kèm bản photocopy bộ hồ sơ của xe Suzuki Best FD110 XSD

- Những phiếu không đến kịp trước ngày 8/10/2002 do lỗi của Bưu điện sẽ không được tham gia chương trình khuyến mại.

· Công ty Việt Nam Suzuki sẽ căn cứ vào thời gian nhận được Phiếu tham dự chương trình khuyến mại để lên danh sách khách hàng cho từng đợt bốc thăm. Danh sách khách hàng tham gia từng đợt bốc thăm sẽ được in ra để làm căn cứ tiến  hành cho từng đợt bốc thăm.

· Công ty Liên doanh Việt Nam Suzuki sẽ tiến hành tổ chức các buổi lễ bốc thăm trúng thưởng trên tổng số phiếu tham dự chương trình hợp lệ gửi về theo từng đợt. Khách hàng trúng thưởng được xác định là khách hàng có phiếu tham dự chương trình khuyến mại được bốc trúng.

8. Tổ chức lễ bốc thăm:

· Lễ bốc thăm của các đợt khuyến mại được tổ chức tại văn phòng Công ty Việt Nam Suzuki, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai dưới sự chứng kiến của Đại diện Bộ Thương mại, Sở Thương mại Tỉnh Đồng Nai, và đại diện Khách hàng tham dự đợt bốc thăm.

- Lễ bốc thăm đợt 01: Ngày 10/09/2002: Dành cho khách hàng tham dự chương trình khuyến mại đợt 1 có phiếu Tham dự chương trình hợp lệ gửi về Công ty trước ngày 10/9/2002.

- Lễ bốc thăm đợt 02: Ngày 24/09/2002: Dành cho khách hàng tham dự chương trình khuyến mại đợt 2 và các khách hàng có phiếu tham dự chương trình đợt 1 hợp lệ nhưng phiếu không đến kịp vào ngày 10/9/2002.

- Lễ bốc thăm đợt 03: Ngày 08/10/2002: Dành cho khách hàng tham dự chương trình khuyến mại đợt 3 và các khách hàng có phiếu tham dự chương trình khuyến mại hợp lệ của đợt 2 nhưng phiếu không đến kịp vào ngày 24/9/2002.

Khách hàng đã có tên trong danh sách bốc thăm nếu không trúng thưởng sẽ không được tham gia đợt bốt thăm tiếp theo.

9. Cơ cấu giải thưởng:

· Trị giá giải thưởng là 20.000.000 đồng/giải (hai mươi triệu đồng mỗi giải) bằng tiền mặt.

· Số lượng giải thưởng: 10% số lượng khách hàng tham dự bốc thăm/ đợt khuyến mại

( Nếu số người tham dự là số lẻ thì sẽ được Ban Tổ chức tính tròn số như sau:

- Từ 01 đến 04 thì được tính bằng 0

- Từ 05 đến 09 thì được tính là 10

Ví dụ: 94 NTD = 90 x 10% = 09 Giải thưởng

95 NTD = 100 x 10% = 10 Giải thưởng

· Danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được lập thành biên bản ngay tại buổi lễ bốc thăm và sẽ được đăng trên các báo.

Tên báo

Ngày đăng báo

Ghi chú

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Tuổi Trẻ

17/9/2002

01/10/2002

15/10/2002

 

Hà Nội Mới

18/9/2002

01/10/2002

16/10/2002

 

Thanh Niên

17/9/2002

01/10/2002

15/10/2002

 

· Trong vòng 7 ngày kể từ ngày tổ chức bốc thăm, Công ty Liên doanh Việt Nam Suzuki sẽ gửi thư thông báo trúng thưởng tới các khách hàng trúng thưởng theo đường bưu điện đảm bảo.

10. Phương thức trao giải:

· Sau khi nhận được thư thông báo, khách hàng trúng thưởng gửi đầy đủ những giấy tờ sau về địa chỉ (trên phong bì thư ghi rõ): Chương trình khuyến mại xe Suzuki Best - Công ty Liên doanh Việt Nam Suzuki - Phường Đình Ba, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai:

- Giấy đăng ký mô tô xe máy (Bản sao có công chức hoặc thị thực) hoặc Hóa đơn mua xe và Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (Chỉ cần bản sao)

- Thông báo trúng thưởng (bản gốc)

- Giấy chứng minh nhân dân, hoặc hộ khẩu (Bản sao có công chứng hoặc thị thực)

· Hạn chót nhận giấy tờ đối chiếu của khách hàng trúng thưởng: Đợt 1: 07/10/2002

· Hạn chót nhận giấy tờ đối chiếu của khách hàng trúng thưởng: Đợt 2: 21/10/2002

· Hạn chót nhận giấy tờ đối chiếu của khách hàng trúng thưởng: Đợt 3: 04/11/2002

( Sau khi nhận được đầy đủ các giấy tờ nêu trên, Công ty Liên doanh Việt Nam Suzuki sẽ đối chiếu với các thông tin ghi trên phiếu tham dự chương trình khuyến mại và hồ sơ lưu của sản phẩm khuyến mại. Sau đó Công ty Liên doanh Việt Nam Suzuki sẽ xác nhận với khách hàng trúng thưởng về thời gian và hình thức trao thưởng. Giải thưởng sẽ được trao bằng tiền mặt đến người trúng giải qua hình thức chuyển tiền qua đường bưu điện hoặc qua ngân hàng theo số Chứng minh nhân dân.

· Trao giải thưởng: Đợt 1 từ 08/10/2002 đến 14/10/2002

· Trao giải thưởng: Đợt 2 từ 22/10/2002 đến 28/10/2002

· Trao giải thưởng: Đợt 3 từ 05/11/2002 đến 11/11/2002

11. Các quy định khác:

· Hồ sơ đối chiếu hợp lệ để trao giải thưởng khi có đủ 03 (ba) loại giấy tờ nêu trên.

· Người trúng giải phải đóng thuế thu nhập theo quy định của nhà nước và chịu mọi chi phí phát sinh khi nhận giải thưởng.

· Công ty Việt Nam Suzuki có quyền sử dụng hình ảnh, tên tuổi, địa chỉ của người trúng giải cho mục đích quảng cáo hợp pháp mà không cần phải trả bất kỳ khoản chi phí nào.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3330/TM-XNK ngày 23/08/2002 ngày 23/08/2002 của Bộ Thương mại về việc khuyến mại của Công ty Liên doanh Việt Nam Suzuki

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.282

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.144.55.253