Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3310/TM-KHTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Trịnh Thanh Hiền
Ngày ban hành: 22/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3310/TM-KHTK
V/v: Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA 6 tháng đầu năm năm 2002 và kế hoạch giải ngân năm 2003

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2002

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện chế độ báo cáo thực hiện chương trình, dự án ODA nêu tại Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ban hành kèm theo Nghị định 17/2001/NĐ-CP ngày 04/05/2001 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 06/2001/TT-BKH ngày 20/9/2001;

Phúc công văn số 4051 BKH/KTĐN của Quý Bộ ngày 28 tháng 6 năm 2002 v/v báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA 6 tháng đầu năm 2002 và kế hoạch giải ngân năm 2003, Bộ Thương mại xin báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA Bộ Thương mại đang theo dõi thực hiện và quản lý là:

1. Dự án VNM/B7-3010/IB/97/0294: Chương trình Hỗ trợ Chính sách Thương mại Đa biên (MUTRAP).

2. Dự án Hỗ trợ xây dựng năng lực Bộ Thương mại Việt Nam giai đoạn II.

3. Dự án VIE/98/021: Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại và Hỗ trợ Xuất khẩu - Giai đoạn hỗ trợ chuẩn bị.

4. Dự án VIE/01/004: Nghiên cứu về lộ trình và nhu cầu cần hỗ trợ cho quá trình hội nhập kinh tế (đã được đưa vào danh mục các dự án ưu tiên theo Quyết định phê duyệt của Chính phủ số 1030/CP-QHQT ngày 12 tháng 11 năm 2001).

Chi tiết trong các Phụ lục 1A, Phụ lục 1B đính kèm. Kính gửi quý Bộ để tổng hợp và phối hợp quản lý. Xin trân trọng  cảm ơn quý Bộ.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH THỐNG KÊ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trịnh Thanh Hiền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3310/TM-KHTK ngày 22/08/2002 của Bộ Thương mại về việc báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA 6 tháng đầu năm ngày 22/08/2002 và kế hoạch giải ngân năm 2003

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.150

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.72.250
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!