Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3305/BNN-CN năm 2013 áp mã số HS thức ăn chăn nuôi nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3305/BNN-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 16/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3305/BNN-CN
V/v áp mã số HS thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Ngày 05/8/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 2603/BNN-CB v/v miễn truy thu thuế đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi gửi Bộ Tài chính. Ngày 05/9/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 151CV-DBC của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam đề nghị có ý kiến làm rõ hơn để quý Bộ có căn cứ để xem xét. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Trên cơ sở làm việc thống nhất với Tổng cục Hải quan, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Danh mục nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi nhập khẩu vào Việt Nam theo mã số HS tại các Quyết định số 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006; Quyết định số 65/2007/QĐ-BNN ngày 03/7/2007 và Quyết định số 88/2008/QĐ-BNN ngày 22/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các Quyết định trên có hiệu lực đến hết ngày 10/8/2012 (thời điểm có hiệu lực của Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam).

Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng thức ăn chăn nuôi với Nhà nước, đồng thời chia sẻ những khó khăn đối với doanh nghiệp và ngành chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và PTNT kiến nghị Bộ Tài chính cân nhắc khi xem xét truy thu thuế nhập khẩu các mặt hàng thức ăn chăn nuôi trong thời gian mà các doanh nghiệp nhập khẩu đã áp theo mã số HS trong các Danh mục nêu trên tại thời điểm trước 10/8/2012 để tránh thiệt thòi cho doanh nghiệp.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3305/BNN-CN năm 2013 áp mã số HS thức ăn chăn nuôi nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.935
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76